... KINBETO. PREFA Sučany se tak stává jediným výrobcem předpjatých stropních panelů v daných výškách na Slovensku.

Technické řešení výroby
Nová hala je 168 metrů dlouhá a 16 metrů široká. Výška haly je dostatečná pro instalaci jeřábů pro manipulaci s výrobky a pro horní rozvoz betonové směsi. V hale jsou instalovány tři jeřáby, dva o nosnosti 8 tun a jeden 8+8 tun. Technologické vybavení pro výrobu předpjatých dutinových stropů a dalších výrobků dodávaných finskou společností ELEMATIC se skládá z následujících technologických celků:
V hale jsou namontovány 4 dráhy o délce 120 m. Tři dráhy umožňují výrobu předpjatých stropních panelů o šířce 1200 mm. Čtvrtá dráha je univerzální, která kromě dutinových předpjatých stropních panelů umožňuje výrobu plných stropních panelů, předpjatých vazníků o maximální výšce 1600 mm a maximální šířce 810 mm. Umožňuje také výrobu předpjatých
T-desek. Přípravu pásů před betonáží a uložení napínacích lan na pás zajišťuje zařízení typu ­ELEMATIC P7-1200p-Lpg. Stroj očistí dráhu a mezeru mezi dráhami od zbytků betonu pomocí kartáčů, nanese separační hmotu a umístí napínací lana na dráhu. Lana se napínají pomocí napínacího zařízení ELEMATIC P7-16, přičemž napínací zařízení napíná jednotlivá lana. Toto řešení je nejvýhodnější, pokud napínáte lana pro předpjaté stropní panely a předpjaté vazníky pomocí jednoho napínacího zařízení. Doprava betonu z míchacího jádra do výrobní haly probíhá pomocí dvoukolejného podvozku s vozíkem o objemu 2 800 l. Vozík se vyprazdňuje sklápěním, což zabraňuje znečištění haly pod vozíkem případným únikem betonu z netěsností vozíku.
Vozík dopravuje betonovou směs k automatickému rozdělovači betonu typu P7-5f, který dopravuje beton do zásobníku formovacího stroje. Technologie výroby předpjatých stropních panelů je vybavena pohonnou jednotkou tvářecích strojů typu ELEMATIC P7.1200e, a moduly pro výšky 200/6, 265/5, 320/5 a 400/4 a sadami výměnných dílů pro výšky stropů 150–250/6, 300–350/5 a 400–500/4. V případě potřeby je možné použít i další moduly. Tato sada modulů a výměnných dílů představuje ekonomicky optimální skladbu výrobní technologie pro předepjaté výšky stropů od 160 mm do 500 mm.
Tvářecí stroj a moduly jsou vybaveny osvědčenými příčnými vibracemi. Jeho významnou předností je velmi nízká hladina hluku při hutnění betonu. To má za následek nízké opotřebení částí modulu, které zpracovávají beton, jako jsou šneky pro dopravu betonu, vodicí a zhutňovací desky. Další, velmi důležitou funkcí pohonné jednotky a tvářecích modulů je automatické řízení zhutňování. Tvarování jedné skladby předpjatých stropních panelů vyžaduje dodávku několika dávek betonu, které se mohou lišit složením. Automatické řízení zhutňování reaguje na tyto odchylky a upravuje parametry tvářecího stroje tak, aby kvalita výrobku byla po celé délce tvářecí dráhy konstantní.
Tvrdost betonu po vytvarování se kontroluje pomocí přístroje na kontrolu tvrdosti E9 – 4mc. Pomocí čerpadel horké vody, příslušných ventilů a teplotních čidel kontroluje a urychluje tvrdnutí betonové směsi po vytvarování tak, aby beton před řezáním co nejrychleji dosáhl požadované tvrdosti.


Řezání tvarovaných dlouhých pásů na desky požadované délky zajišťuje ELEMA­TIC P7-500. Pila umožňuje ­řezat předpjaté stropy do výšky 500 mm pod úhlem 90 stupňů i podélně v rozsahu úhlů 0–180 stupňů. V závislosti na výšce řezaného profilu je možné nastavit řezný program, který optimalizuje jak čas potřebný k řezání, tak opotřebení řezného kotouče.
Manipulaci s řezanými stropy umožňuje manipulační rameno P7-8-12. Toto manipulační rameno je vybaveno dvěma kleštěmi a je teleskopické, což umožňuje vzdálenost kleští nastavit na dálku optimálně podle délky stropu, se kterým se má manipulovat. Stropní panely se z výrobní haly přepravují pomocí vozíků
E9-1200e, které jsou taženy nekonečným lanem. Ovládání vývozu prvků je umožněno ručním dálkovým ovladačem.
Výše uvedený soubor strojů a zařízení umožňuje zajistit výrobu předpjatých stropních panelů a vazníků s minimem namáhavé ruční práce a minimálním počtem obsluhujícího personálu.
Součástí dodávky technologického vybavení je i dodávka softwaru pro plánování výroby a pro výpočet únosnosti předpjatých stropů.
Závěrem všechny zúčastněné strany konstatovaly velkou spokojenost se špičkovým výrobním zařízením, které společnost ELEMATIC, zastoupená firmou ­JAMI, dodala pro slovenský a český trh a které v současné době představuje nejvyšší úroveň automatizace výroby předpjatých stropů a vazníků.