V těchto časech je rozšířené použití střihacích a měřicích vozíků, které sice umožňuje zvýšit výkon při stříhání, ale stále vyžaduje mnoho manuálních činností při jejich nasazení. Na trh přicházejí automaty, které zpracovávají vždy jeden prut oceli, aby tyto činnosti byly jednodušší, rychlejší a snadněji proveditelné. Při tomto řešení jsou bohužel nastříhaná množství oceli poměrně nízké.

Proto vzniká požadavek na zařízení, které v jednom pracovním cyklu umožní stříhat více prutů v průměru Ø 8 mm až Ø 40 mm. Této myšlenky se chopila firma Peddinghaus v německém Gevelsbergu, která v roce 1980 přišla na trh se zcela novým střihacím automatem Metaxa, vybaveným jedinečným vtahovacím a odměrným systémem.

JUBILEUM 40 let střihacího automatu METAX


Tímto unikátním řetězovým vtahovacím systémem je zpracován větší počet tyčí v jednom cyklu. Na řetězech jsou připevněny pogumované segmenty, které po uzavření horní a spodní části plynule vtáhnou všechny vložené tyče až do střihacích nůžek se silou 300 tun. Měření je bezdorazové, s vysokou mírou přesnosti.

Vývoj automatu METAX nebyl jednoduchý, protože stroj musí kontinuálně pracovat pod širým nebem, v chladném počasí, v dešti a sněhové vánici, ale i při vysokých teplotách.

Přelomový byl veletrh Bauma v roce 1983, kde METAX přesvědčil svým výkonem, jednoduchým ale vyspělým ovládáním, obsluhou, která nevyžadovala velké fyzické nasazení, vysokou přesností stříhání díky bezdorazovému měření. Důležitá a vysoce hodnocená byla i jeho masivní konstrukce.

Firma PEDAX pokračovala ve vývoji stříhacího automatu METAX, ve kterém jsou shrnuty přednosti stabilního střihacího automatu jako je rychlé kontinuální stříhání, s přednostmi pohyblivého automatu, kterou je vysoká flexibilita.

Použití bezdorazového měřicího systému umožňuje dosáhnout délky, které přesahují vlastní délku zařízení. Použitím výklopných kanálů je možné zpracovat délky vstupních ocelových tyčí až do 20 metrů.

V současnosti existují dvě stavební řady GXE a GXN, které jsou vybaveny sériově dvěma nebo třemi dráhami, ale na objednávku mohou být vybaveny až šesti drahami.

JUBILEUM 40 let střihacího automatu METAX


Provedení METAX GXE dopravuje tyče ihned po střihu do předem určené dráhy.

Automat METAX GXN sbírá nastříhané tyče v samostatné výklopné dráze, a pak je odkládá do předem definované pozice, na některé z drah. Do této pozice může být uloženo několik střihacích cyklů, které se dají postupně odebírat. To umožňuje delší stříhání více pozici bez přerušení.

Dnešní střihací automaty METAX jsou vybaveny servo regulovanou hydraulikou, která zajišťuje, aby hydraulický agregát pracoval pouze tehdy, když je potřebný výkon. To umožňuje až 80% úsporu ve spotřebě elektrické energie.
Software firmy PEDAX, ovládání Siemens PC 477 a servo hydraulika umožňují progresivní stříhání, zohledňující jednotlivé průměry. To zajišťuje, že zdvih stříhacích nůžek se přizpůsobuje zadanému průměru tyče a tím se zrychlují pracovní takty stroje.

Firma PEDAX nabízí celý rok, od měsíce srpna, kdy bylo oficiálně ohlášeno METAX 40 jubileum, mimořádné provedení automatu METAX v atraktivním vybavení, s řadou výhod.

Firmy PEDAX a JAMI Praha se těší na další spolupráci se zákazníky, kteří mají zájem o tento stále moderní a vysoce výkonný střihací automat.