Dlouholeté zkušenosti firmy ­PEDAX se zpracováním svitkové oceli jsou základem pro novou generaci automatů na výrobu třmínků. Automat TWINMASTER 16 X+ DB NEO spojuje v sobě flexibilitu v možnosti vyrábět standardní třmínky, ale také třmínky s ohyby na obou koncích.

Základem konstrukce automatu TWINMASTER 16 X+ DB NEO je léty ověřená, k životnímu prostředí přátelská servo technika. Tato technika se vyznačuje i velmi energeticky úsporným provozem.

Dvě rovnací jednotky, horizontální a vertikální, rovnají drát průměru od 6 mm do 16 mm ve vynikající kvalitě. Jedinečné je uspořádání, které umožňuje zpracovávat i dva dráty průměru 14 mm současně.

Hlavní výhodou nového automatu TWINMASTER 16 X+ DB NEO je jeho hlava pro dvojité ohyby. Uzavřené odběrné zařízení umožňuje odběr třmínků až do délky 12 metrů a do výšky ramene třmínku až 1 metr. Dodatečný posuv materiálu posouvá železo a ohýbací hlava, která se otáčí o 180 stupňů, umožňuje zpracování obou konců třmínku. Převratnou novinkou je výklopný pracovní kryt, který umožní, že třmínek může být vyráběn, aniž by došlo ke kolizi s nůžkami. To zajišťuje výrobu přesného a pěkně uzavřeného třmínku.


Rada háků, která je namontovaná na odběrném zařízení, umožňuje zachytit i komplikované objemné tvary třmínků. Vozík na odběr třmínků, který je umístěn pod odběrným zařízením, je taktovaný tak, aby byl zajištěn kontinuální průběh výroby.
Pomocí automatického výměníku drátu (dodávaný na přání) a ve spojení s motoricky poháněnými stojany s nosností 5 tun není výměna drátů s různým průměrem žádný velký problém, a zabírá tak minimální čas.

Pouhým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu se nastaví další zpracovávaný průměr drátu, který je uložen v paměti stroje.

Výměna ohýbacího nářadí, vybaveného rychloupínacím zařízením, umožňuje zahájit výrobu s novým průměrem drátu v optimálním časovém úseku.

Pokud by se na stroji objevily problémy, je zajištěn on-line přístup, což výrazně eliminuje možné prostoje.
TWINMASTER 16 X+ DB NEO stanovuje novou úroveň v oblasti zpracování svitkové oceli, ze které mohou zákazníci přímo profitovat. Využijte proto know-how firmy PEDAX na zvýšení produktivity a flexibility při vaší výrobě třmínků. Rádi vám při tom pomůžeme.

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411
mobil: 602 322 526
e-mail: jami@jamipraha.cz
www.jamipraha.cz