Nosná konstrukce spodní stavby, která byla výrazně ovlivněna dispozičními požadavky na parkování a průjezdné pruhy, byla navržena jako monolitická, železobetonová konstrukce. V podzemní části objektu bylo pro jednostranné bednění stěn nasazeno osvědčené rámové bednění TRIO s opěrnými rámy SB. Bednění sloupů bylo řešeno kombinací systému TRIO a bednění kruhových sloupů SRS. Zvláštností v podzemním podlaží byla kruhová stěna u vjezdu do garáží, vysoká 7 m, která musela být z důvodu požadavku investora na stěnu bez spínacích otvorů bedněna z obou stran jednostranným bedněním ze systému kruhového bednění RUNDFLEX s opěrnými rámy SB.

Konstrukce u šikmých sloupů ze závor SRU a vřeten SLS pod stropními stoly.


Konstrukce horní stavby byla navržena jako železobetonový, monolitický, sloupový skelet doplněný vnitřními železobetonovými stěnami kolem komunikačních jader. Pro bednění kruhových sloupů se osvědčil systém SRS, který byl v případě šikmých sloupů podpíraný konstrukcí ze závor SRU a vřeten SLS. Stěny jader budovy byly bedněny stěnovým systémem TRIO.

Letecký pohled na spodní patro stavbys nasazenými systémy PERI.


Na celém objektu byl pro bednění stropních desek zvolen systém stropního bednění MULTIFLEX. V nadzemní části byly obvodové průvlaky obloukového půdorysu doplněny stropními stoly SRU, tvořícími zároveň ochoz budovy. Uprostřed objektu byla navržena čtyřpodlažní nástavba vejčitého půdorysu, která svými rozměry přesahuje spodní konstrukci a musela být na výšku cca 20 m podepřená systémem lešení PERI UP Rosett.

PERI, spol. s r. o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311
e-mail: info@peri.cz
www.peri.cz