Nabídky od stavebních firem dosahovaly astronomických částek, a i proto investor zkoumal všechny možnosti. Navíc pozemek byl poměrně malý, sousedův plot v těsné blízkosti bouraného objektu a hned vedle domu stál krásný ořech, který by byla velká škoda poškodit. Volba nakonec padla na možnost realizace svépomocí, resp. s pomocí kamaráda – popularizátora techniky Jiřího Vrzáčka, který se věnuje recenzím strojů a v minulosti již jinou demolici realizoval.

Jiří k projektu přistoupil velmi analyticky a zjišťoval, které řešení demolice bude nejvíce efektivní, a to z hlediska rychlosti, celkových nákladů a co nejnižšího rizika poškození okolí. Zvažoval tři varianty – velké rypadlo hmotnostní třídy kolem 22 tun, klasický traktorbagr a kombinaci kompaktního rypadla a nakladače. Demolice velkým rypadlem by byla velmi rychlá, ale prostorově se toto řešení ukázalo jako nereálné. Práce s traktorbagrem by naopak i díky rozsáhlému podsklepení objektu trvala příliš dlouho. Volba nakonec padla na dvojici strojů s přesně rozdělenými úkoly: demoliční práce se ujalo pásové rypadlo Bobcat E55z a nakládání bouraného materiálu pak pásový smykem řízený nakladač Bobcat T76. Tato kombinace, spolu s použitím specializovaného příslušenství, se nakonec ukázala jako velmi efektivní: během pouhých šesti hodin se podařilo podsklepený dům kompletně zbourat. Jen díky prodlevám transportních aut pak naložení a dočištění staveniště zabralo další den. Celkově se tedy zbourání a kompletní odvoz suti povedlo realizovat v rekordních dvou dnech.˝

Rypadlo a nakladač Bobcat zvládly kompletní demolici domu ze 70. let za pouhé 2 dny


„S demolicí jsme začali velice opatrně – komíny a štíty jsme s ohledem na blízkost souseda strhli ručně, což nám zabralo zhruba jeden den. Následovala bleskurychlá demolice, kterou jsme reálně měli hotovou za 6 hodin. Další na řadě byla nakládka 400 tun materiálu, kde nás limitovala hlavně rychlost odvozu suti na skládku. Zde se ukázala síla specializované techniky naplno: Rypadlo s hydraulickým drapákem dům postupně rozebíralo a dávalo materiál na stranu. Vybíralo řadu traverz a dalšího nesourodého materiálu, který by se normálně musel obtížně třídit ručně. Pásový nakladač pak byl schopen naložit 32 tun za 15 minut. Díky kvalitnímu plánování a opravdu pečlivému výběru techniky včetně příslušenství se nám podařilo srazit náklady prakticky na polovinu“, říká Jiří Vrzáček.

Použité stroje a příslušenství

Bobcat E55z – kompaktní pásové rypadlo, které díky unikátnímu nulovému přesahu kabiny (ZHS) disponuje ještě vyšší úrovní ochrany oproti standardní konstrukci s nulovým přesahem. To umožňuje operátorovi se pohybovat a pracovat v blízkosti zdí a překážek s naprostou jistotou. Jeho provozní hmotnost je 5346 kg a maximální dosah 5843 mm.

Bobcat T76 – největší z kompaktních pásových nakladačů řady R, které Bobcat začal vyrábět koncem roku 2020 má klopný moment 4 050 kg. Náklad zdvihne do výšky 3,20 metrů.
Příslušenství – hydraulický třídící drapák, hydraulická kladiva, běžné lopaty a lopaty s čelistmi a další.

Rypadlo a nakladač Bobcat zvládly kompletní demolici domu ze 70. let za pouhé 2 dny


Demolice v číslech
- 400 tun suti a dalšího materiálu
- 12 aut po 32 tunách
- 6 hodin bourání
- 2 dny nakládání a odvozu suti

Přímé náklady celkem 180 000 Kč (nafta 4 500 Kč, půjčovné strojů a příslušenství na 3 dny 33 000 Kč, doprava 3 000 Kč, 2 strojníci 18 000 Kč, odvoz suti 120 000 Kč)
Nabídky stavebních firem – zhruba dvojnásobné (bez započítání nákladů na organizaci a řízení akce, včetně krytí případných rizik apod.).

Podívejte se na video z průběhu demolice!