Vybraný dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro povolení a provádění stavby, která zahrnuje kompletní přestavbu čtrnáctikilometrového úseku včetně přidání druhé koleje mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem. Modernizace se týká i stanic Vratimov, Paskov, Lískovec u Frýdku a Frýdek-Místek, které budou upraveny pro obsluhu nákladních vlaků o délce až 740 metrů. Součástí rekonstrukce bude také elektrizace střídavou napájecí soustavou, která se v této části republiky dosud nepoužívá, postupně se ale zavede na celou železniční síť.

Zásadní zlepšení se projeví v příměstské dopravě, kde zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h umožní zkrátit čas jízdy mezi Ostravou-Kunčicemi a Frýdkem-Místkem na polovinu. Větší bezpečnost potom zajistí výstavba dvou mimoúrovňových křížení, která nahradí stávající železniční přejezdy ve Vratimově a Frýdku-Místku.

Zahájení stavebních prací je naplánované na rok 2026 s očekávaným dokončením o tři roky později.

www.sudop-brno.cz