Společnost se opírá o velice dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů. S Ing. Martinem Malcem, technicko-obchodním manažerem společnosti, jsme si povídali o novinkách i fungování GB -geodézie v uplynulém období.

Pane inženýre, minulý rok jsme se na našich stránkách bavili o vašich technologiích. Došlo od té doby k nějakým zásadním změnám ve vztahu k problematice inženýrských sítí?

Z pohledu geodetického zajištění celé výstavby inženýrských sítí se sice v principu nic skutečně zásadního nezměnilo, ale nějaké změny zde přesto registrujeme:
1.    Výrazně se zvyšuje tlak na kompletní služby – od „vypískání“ ostatních inženýrských sítí při zaměření podkladů projektu nebo zakládání stavby až po geometrické plány na věcná břemena. Je to logické, protože je to cesta, jak zvýšit efektivitu celé geodetické subdodávky.
2.    Neustále se zvyšuje objem dat zpracovávaných v plnohodnotném 3D modelu.
3.    Dochází k mnohem důslednější kontrole datových modelů přebíraných dat ze strany investora,  případně správce sítě.
4.    Nastává mnohem větší poptávka po certifikátech společností.
5.    S přibývajícím tlakem na úspory energií se objevuje poptávka po termovizních snímcích, které ve spojení s přesnými polohovými daty mají úžasnou vypovídací schopnost.

Jak na tyto nové požadavky zvládáte reagovat?

Zatím velice dobře. V roce 2010 se nám, i přes veškeré problémy na stavebním trhu, podařilo navýšit náš objem služeb poskytovaných směrem k výstavbě inženýrských sítí. Jedná se přitom o služby včetně správy technických map měst, u kterých jsou rozvody inženýrských sítí zásadní informací. Katastr je léta naší doménou, ale školíme také CAD pracovníky na 3D i „GISovské“ technologie. Výraznou podporou 3D dat je i možnost nasazení technologie ­laserscanningu, která je u složitějších konstrukcí těžko zastupitelná a termovize ve spojení s digitálními mapovými podklady je něco, co se všichni svým způsobem učíme využívat. Díky dobré spolupráci s řadou správců inženýrských sítí a místními samosprávami známe i potřeby a možnost využití kvalitně zpracovávaných dat v geo­grafických informačních systémech správců i měst a obcí (od malých obcí po rozsáhlé datové sklady velkých správců, nebo ÚAP). Dá se říct, že ve všech pěti výše uvedených bodech se snažíme vyjít našim klientům co nejvíce vstříc, což má svou kladnou odezvu.

A jak je na tom vaše společnost s tolik požadovanými certifikáty?

GB-geodezie letos recertifikovala systém řízení kvality na novou normu - ČSN EN ISO 9001:2008. Vlastníme také certifikát environmentálního management dle ČSN EN ISO 14001:2005, což je především ze strany stavebních firem přijímáno velice pozitivně.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač