Akciová společnost PP 53 a. s. si připsala další úspěšný rok na stavebním trhu v oblasti pozemního stavitelství, tentokrát již čtrnáctý. V uplynulém roce se, podobně jako v tom předchozím, projevily negativní makroekonomické vlivy, jejichž důsledkem je ak­tuálně nižší aktivita investorů a jejich opatrný a váhavý přístup k zahajování nových projektů, tedy i nižší poptávka. Přesto se naší společnosti podařilo splnit základní růstové parametry a zajistit obrat ze stavební činnosti ve výši 1 671 miliónů korun. To zajistilo společnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 110 miliónů korun, rozšíření stavu vlastních zaměstnanců na 66 i navýšení vlastního kapitálu na 284 miliónů korun.

Stejně pozitivně vypadá i trend dokončených staveb. I přes tyto pozitivní ukazatele je však patrný určitý pokles v objemu rozpracovaných hrubých staveb, kdy jsme z předchozích 27 360 m3 monolitického betonu klesli na 17 340 m3. Uplynulý rok by se tak dal nazvat spíše „rokem předaných zakázek“ našim investorům. V obrazové části jsou prezentovány alespoň rozhodující projekty ve stadiu hrubé stavby a současně porovnatelně dokončené dílo.

Do budoucna budeme i nadále usilovat o udržení celkové stability naší společnosti, a to i přes očekávané nejisté a stále se bouřlivě měnící podnikatelské prostředí.
Za dosažené ukazatele uplynulého období musíme poděkovat především zkušenému kolektivu zaměstnanců, našim partnerům- investorům, projektantům i subdodavatelům.

Miloš Strnad
PP 53, a. s.