Přestože jsme si poslední sezony v našem oboru, stejně jako ve většině dalších odvětví, zvykali na nestabilní, nestandardní prostředí způsobené pandemií covid-19, podařilo se naší společnosti udržet přirozený růst objemových parametrů (obrat r. 2020 ve výši 1 052 mil. Kč), průběžně plnit smluvní závazky vůči našim partnerům, klientům i subdodavatelům, udržovat stabilizovaný tým zaměstnanců a dokončovat jednotlivé stavby v řádných termínech a kvalitě.

V oblasti monolitických železobetonových konstrukcí dosáhla vlastní produkce monolitů objemu cca 25 350 m3 betonu a v tomto roce bylo rozpracováno nebo dokončeno celkem 15 staveb.
Z hlediska této profese stojí za pozornost realizace monolitické konstrukce obytného domu „H“ komplexu „Kaskády Barrandov“ Praha 5 s celkovou podlažností 2 PP + 17 NP + střešní rámové konstrukce.

Výrazným prvkem stavebně architektonického návrhu je kromě samotné výšky budovy také výrazné a nepravidelné členění fasády.


Celý bytový projekt je konstrukčně rozdělen na dvě části – severní se 4 NP a jižní výškovou se 17 NP. Obě části obsahují celkem 110 bytových jednotek + komerční prostory. Výšková část objektu vyčnívá cca 56 metrů nad terénem. Vzhledem k blízkosti plánovaného prodloužení tramvajového tělesa včetně tramvajové zastávky je do konstrukce zabudován systém vibroizolačních rohoží a to jak ve svislých konstrukcích, tak i horizontálních v úrovni stropu nad 1. PP.

Výrazným prvkem stavebně architektonického návrhu je kromě samotné výšky budovy také výrazné a nepravidelné členění fasády.
U jižní výškové části nadzemních podlaží se z konstrukčního hlediska jedná o stěnový krabicový nosný systém, kde je záměru členitosti fasád dosaženo nepravidelným vykonzolováním, nebo naopak zapuštěním balkonů, lodžií, nebo předsazením dílčích částí fasády.

K odbednění a manipulaci bylo nutno používat transportní vidlice zavěšené na věžovém jeřábu.


Z hlediska technologie provádění včetně zajištění uceleného systému prvků BOZP proti pádu osob a předmětů bylo nutné řešit individuálně každé podlaží samostatným návrhem skladby prvků bednicích systémů, vykonzolovaných nosných ocelových konstrukcí a systému pracovních plošin a ochranných lávek včetně dimenzování konstrukcí a kotev v jednotlivých fázích přitížení následnými konstrukcemi.
Odbednění visutých balkonů bylo možné provádět až po naběhnutí pevnosti betonu nejen vlastního balkonu, ale i navazujících svislých konstrukcí. Technologicky nejdříve možná lhůta byla zpravidla až přes následná dvě podlaží. K odbednění a manipulaci bylo nutno používat transportní vidlice zavěšené na věžovém jeřábu.

Celé konstrukci objektu dominují dvě střešní rámové železobetonové konstrukce.


Celé konstrukci objektu dominují dvě střešní rámové železobetonové konstrukce, které byly zrealizovány již tradičním způsobem podepření soustavou podpěrných věží.
V současné době je dokončena hrubá stavba, dokončení a předání díla proběhne v srpnu 2022.