Služby nejvyšší kvality nabízí už 85 let především díky týmům specialistů sestavených v závislosti na rozsahu a složitosti zpracovávaného projektu. Velmi dobře si uvědomujeme, že v našem oboru jsou důležité nejen špičkové profesní znalosti, ale také manažerské, obchodní a komunikační dovednosti, kterých zaměstnanci využívají při jednání se zákazníky a partnery v investiční výstavbě. S tímto vědomím a záměrem jsme také podávali žádost o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem "Vzdělávání zaměstnanců CENTROPROJEKT a. s. pro zvýšení jejich adaptability" s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/23.00385.
Žádost o dotaci byla schválena a realizace projektu zahájena 1. srpna 2009. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Začátkem realizace projektu bylo výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, který bude v průběhu následujících 3 let zajišťovat všechny plánované kurzy. Z došlých nabídek vybrala hodnotící komise jako nejlépe vyhovující kritériím výzvy nabídku společnosti Tempo Training & Consulting z Ostravy.
Od října 2009 postupně realizujeme jednotlivé kurzy určené specifickým skupinám zaměstnanců. Hlavní inženýři projektů a vedoucí profesních skupin absolvovali kurz Řízení projektů a Vyjednávání a argumentace v obchodní praxi. Kurzy Asertivity a Typologie zákazníka byly zaměřeny na praktický nácvik komunikačních dovedností. V současné době realizujeme první část počítačových kurzů, které jsou určeny pracovníkům všech úrovní a kladou si za cíl doplnit a sjednotit na velmi dobrou úroveň obecné počítačové znalosti. V dalším průběhu projektu proběhne několik kurzů zaměřených na vedení lidí a týmů, motivaci a delegování, budování firemní kultury a rovných příležitostí. V oblasti komunikačních dovedností chceme dát prostor tréninku obchodních a prezentačních dovedností a také podporovat schopnost lidí zvládat stresové a obtížné situace, se kterými se v náročném oboru výstavby mohou každodenně setkávat.
Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím vzdělávacího projektu, na který se nám podařilo získat podporu, můžeme efektivně rozvíjet kvalifikaci našich zaměstnanců, jejichž schopnosti jsou pro naši společnost vzhledem k oboru činnosti klíčovým faktorem úspěšného působení na trhu.


CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
tel.: 576 011 111, fax: 577 210 025
e-mail: ctp@centroprojekt.cz, www.centroprojekt.cz