Data bude sbírat 114 vzdálených křižovatkových detektorů, které jsou v současné době umisťované společností AŽD Praha do vozovky na 23 místech. „Jedná se o osazení strategických detektorů na 36 profilech. Ty jsou určeny pro sledování dopravy, konkrétně její intenzity, klasifikaci dopravního proudu a rychlosti vozidel. Zásadním přínosem je možnost kontinuálního sledování a vyhodnocování dopravní situace. Takto získaná data budou sloužit nejen pro dopravně inženýrské rozhodování, ale v budoucnu i pro dopravně závislé řízení, které bude pružně reagovat na aktuální dopravní situaci,“ uvedl náměstek primátora František Konečný s tím, že data budou pomocí mobilní GSM/GPRS sítě přenášena přes komunikační zařízení do dopravní řídicí ústředny v budově Městské policie v ulici Jaroslava Haška. Ta bude doplněna o modul pro záznam a zpracování těchto dat.

Pro měření rychlosti je nutné umístit vždy dva detektory za sebou v jednom jízdním pruhu s odstupem 6 metrů od sebe. Detektory pracují na principu magnetického pole a jsou umístěny do osy jízdního pruhu přímo do vrchních konstrukčních vrstev v hloubce okolo 18 cm ve vozovce, což umožňuje například i frézování horní obrusné vrstvy vozovky. Jejich životnost je až deset let. Přenosová a komunikační zařízení budou umístěna na sloupy veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a na trakční stožáry v minimální výšce 6 metrů nad zemí. Technické řešení stavby ani její budoucí provoz nijak neovlivní krajinu.
Při instalaci bude docházet ke krátkodobým omezením dopravy. „Snažíme se většinu prací zvládnout mimo dopravní špičku nebo o víkendech. V místech, kdy práce vyžadují vypnutí trakčního vedení, jsou prováděny v noci, kdy trakční vozidla nejsou v provozu,“ dodal Martin Voch, náměstek ředitele pro montážní činnost společnosti AŽD Praha.


Oblasti instalace dopravních detektorů:
Oblast centrum – Pražská třída, Rudolfovská třída, Lidická třída, Husova třída, ulice Na Sadech
Oblast západ – Husova třída, ulice Levobřežní, Na Dlouhé louce, Branišovská
Oblast jih – Lidická třída, ulice Mánesova a Novohradská
Oblast východ – Rudolfovská třída, ulice Nádražní, Zanádražní, Dobrovodská, Mánesova
Oblast severovýchod – Pražská třída, ulice Okružní, Zanádražní, Nádražní, Strakonická
Oblast severozápad – ulice Levobřežní a Strakonická

Informace o stavbě:
Název stavby: Projekt doplnění vzdálených detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích
Investor: Statutární město České Budějovice zastoupené Magistrátem města České Budějovice
Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o.
Hodnota zakázky: 6,1 mil. Kč
Termín dokončení: Září 2018