Při výměně krytin u šikmých střech se jednoznačně přidává tepelná izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní izolace (obr. 1, 2). Nejvhodnějším materiálem pro tento způsob je tepelná izolace s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, malou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku prodávaná pod označením PIR izolace.

Obr. 2, zateplení šikmé střechy bez výměny krytiny podkrokevní zateplení puren PIR


Jsou situace, že zákazník chce střechu přiteplit, ale neuvažuje o výměně krytiny. Společnost ­Puren přichází s efektivním způsobem – systémovým řešením s tepelnou izolací puren PIR (obr. 6, 7), umístěnou přímo pod krokvemi. Speciální tepelně izolační desky PIR s integrovanými dřevěnými latěmi (obr. 3), které jsou součásti PIR desky. Desky jsou již ve výrobě opatřeny oboustranně hliníkovou vrstvou, která má funkci parozábrany a po obvodu spoj na drážku.
Tepelná izolace PIR od společnosti Puren se klade vodorovně pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi (obr. 5). Doporučujeme použít desku puren UKD, METALFIX (obr. 3) nebo puren FD-L (obr. 4). Výhodou je, že v létě sníží prohřívání interiéru a v zimě vám pomůže ušetřit na vytápění. Montáž je velmi jednoduchá a lze ji provádět svépomocí.

Obr. 3, 4, 5, zateplení šikmé střechy bez výměny krytiny podkrokevní zateplení puren PIR

Přidáním desky o tloušťce 80 mm se zvýší tepelný odpor střešní konstrukce o cca 3,63 m2W/K.
Kotvení dodatečné PIR izolace pod krokvemi se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě v PIR desce UKD (­METALFIX) nebo přes celoplošnou OSB desku či dřevěné latě pro desku FD-L s oboustranným hliníkem (bez integrovaných latí). Vzduchotěsnost a parotěsnost střešní konstrukce se zajistí přelepením spojů desek samolepicí AL páskou nebo celoplošným překrytím parozábranou. Napojení PIR desek na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu. Integrované latě také slouží k přímé montáži sádrokartonu, čímž lze snížit ­tloušťku konstrukce opravdu na minimum. Správný návrh tloušťky tepelné izolace PIR je ovlivněn stávající tloušťkou a kvalitou minerální izolace mezi krokvemi, parozábranou, tloušťkou a vzdáleností krokví. Důležitým faktorem je, aby ve skladbě střešního pláště nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ověřovacím výpočtem je možné prokázat vliv vlhkosti v konstrukci.

Obr. 6, 7, zateplení šikmé střechy bez výměny krytiny podkrokevní zateplení puren PIR