U stávajících objektů to představuje přidání další vrstvy tepelné izolace, utěsnění nebo výměnu oken a řešit větrání v interiéru.

Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou krokví 160 (180) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací tepelné izolace z minerálních vláken (sklo a čedič), které bylo možné vtlačit mezi krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti. Tyto tepelné izolace vykazují poměrně velkou nasákavost, a proto bylo nutné zamezit možnosti kondenzace vzduchu v tepelné izolaci. K tomu se používají parozábrany na straně interiéru, které musí být vzduchotěsně slepené mezi sebou, dále pak v prostupech a napojeních na obvodové konstrukce. Provést dokonale těsnou parozábranu je někdy téměř nemožné. Slepení spojů na měkké vrstvě tepelné izolace je velmi problematické, utěsnění prostupů taktéž. Tepelnou izolací je nutné ochránit i ze strany exteriéru pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací proti možnosti zatečení vody a prachového sněhu pronikajícího přes skládanou krytinu a umožnit prostupu případné kondenzace vzduchu z tepelné izolace. Minerální izolace nemají uzavřenou strukturu a umožňují přijímat vlhkost ze vzduchu tzv. vzdušnou vlhkost, kterou je nutné v průběhu roku odstranit – umožnit tak prostup do větrané mezery nad tepelnou izolací.

 

Nadkrokevní zateplení s PIR izolací Puren®
Nadkrokevní zateplení s PIR izolací Puren®Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi je nedostatečná vzhledem k cenám energie a normovým požadavkům na úsporu energií ve stavbách. V takovém případě stojíme před rozhodnutím, jak a kde přidat tepelnou izolaci a v jaké tloušťce. Můžeme izolaci přidat pod krokve nebo nad krokve. Umístění izolace pod krokve není zcela správné řešení. Ubíráme si prostor z interiéru a neodstraňujeme vliv tepelných mostů (krokví) umístěných ve studené části střechy.

Lepší způsob zateplení je přidání izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní zateplení.

Abychom splnili normové požadavky pro nízkoenergetický dům se zateplením z minerální izolace mezi krokvemi o tloušťce 160 mm, můžeme přidat minerální izolaci nad krokve v tloušťce min. 120 mm a nebo ještě více minerální izolace s kombinovaným dřevěným roštem. Dalším a také bezpečnějším řešením je použití tepelné izolace s lepšími izolačními vlastnostmi z velkoformátových tuhých izolačních desek s označením puren Plus tzn. PIR izolace o tloušťce 60-80 mm.
Při návrhu a realizaci nadkrokevního zateplení z PIR izolace v kombinaci se stávající minerální izolací mezi krokvemi je třeba posoudit stávající stav.

Ing. Luděk Kovář
puren GmbH, JITRANS TRADE, s.r.o.
www.puren.cz