Historie a aktuality firmy
Firma vznikla v roce 1994 na pozemku bývalého JZD Komorovice ve stejnojmenné obci, která leží na trase z Humpolce do Pelhřimova. „Samozřejmě jsme se postupně rozšiřovali a podle potřeby a vzrůstu zakázek jsme stavěli nové haly nebo předělávali ty původní,“ hodnotí vývoj firmy současný jednatel, pan Thorsten Sturm.
OSMA v Komorovicích disponuje více než dvěma tisíci metry čtverečních krytých a 33 tisíci metry čtverečních venkovních skladovacích ploch, které umožňují vytvoření zásoby přibližně tisíce položek zboží. To zaručuje operativnost a schopnost v co nejkratší době reagovat na přání a požadavky zákazníků.

Výrobní zařízení je tvořeno vstřikovacími lisy a vytlačovacími stroji, které jsou schopny ročně zpracovat více než sedm tisíc tun polypropylenu a PVC. Výsledným produktem jsou odpadní a kanalizační trubky a tvarovky.

Nedávno byla postavena nová skladovací plocha s novou výrobní halou. Koncem loňského roku tam byly přestěhovány veškeré potřebné výrobní stroje a nyní má firma k dispozici krásnou novou výrobní halu včetně míchárny. „Sice jsme objednávali nejlepší stroje v Rakousku a Německu, ale všechno včetně stěhování, spojování a zapojování jsme si dělali sami, na což jsme velmi pyšní,“ dodává Sturm.

Zásadní událostí tohoto roku je, že od května skončila tři a půl letá spolupráce firmy WAVIN OSMA. Společný podnik měl do té doby exkluzivitu na prodej plastových potrubních systémů v České republice. Od 1. května tedy dodává výrobky zákazníkům přímo a pouze společnost OSMA.

Výhody plastového potrubí
Důvodů, proč zvolit plast, je více. Díky menší hmotnosti potrubí i při větších stavebních délkách ho lze velmi snadno a bezproblémově zpracovávat, přepravovat i uložit přímo na stavbě. To samozřejmě vede ke snížení nákladů. Dalším plusem jsou rychlé, snadné a nákladově výhodné technologie spojování - například zasunutí do sebe či slepení. Na staveništi není potřebná těžká technika a tím se šetří další peníze. Lze realizovat trvale spolehlivé technologie spojování, což značí minimální riziko nutnosti nákladných oprav spojů.

Díky typickému zabarvení odběratelé snadno a spolehlivě rozliší typy plastů. Velmi důležitým faktorem je odolnost proti korozi a hnití, odolnost proti prasknutí na základě pružnosti trubek a spojů, například při pohybech a sesedání půdy. Zákazník má jistotu, že potrubí vydrží dlouhá léta i v náročnějším terénu.

Plastové trubky mají velmi malý odpor vnitřního tření, proto jsou vytvořeny maximálně příznivé podmínky pro proudění vody. Na hladkých vnitřních plochách se stěží tvoří usazeniny, zatímco u kameniny jsou vnitřní plochy spíše hrubé, a odpadá nutnost nákladného čistění potrubí. Při výrobě firma myslí také na přírodu. Díky schopnosti recyklace trubky OSMA nezatěžují životní prostředí.

Do dalších minimálně 20 let bychom za naši redakci rádi popřáli firmě OSMA hodně úspěchů jak na českém a slovenském trhu, tak i v dalších státech, ve kterých firma úspěšně působí.
Ing. Jiří Zahradnický

Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec
tel.: +420 565 777 111, 132-135, fax: +420 565 777 122-3
obchod@osma-cz.cz, www.kanalizacezplastu.cz