Nejdříve to byla silná vlna covidu-19, v současné době jsou to pak zvýšené ceny energií, pohonných hmot či nedostatek kameniva. Mezi lídry pražského trhu s betonem již dlouhodobě patří společnost TBG Metrostav s. r. o. Jak se v těchto turbulentních časech společnosti daří rozvíjet její výrobní a obchodní aktivity, tak to již byla naše první otázka na jednatele společnosti pana Ing. Jakuba Šimáčka. Ten na ni v úvodu našeho setkání odpovídá s optimismem sobě vlastním, když říká:

„Musím říci, že pozitivně. Už před čtyřmi lety, kdy jsem nastupoval na pozici jednatele firmy, jsme si stanovili tři hlavní střednědobé cíle. Prvním byla kvalita a vývoj produktů, druhým rozvoj zaměstnanců a třetím automatizace a digitalizace. Všechny tyto kroky pak měly směřovat k prohlubování a zkvalitňování vztahů s obchodními partnery. A soudě podle rostoucího zájmu o naše produkty a služby se domnívám, že je naše strategie úspěšná.“

Odpovídaly tomuto rozvoji i vaše hospodářské výsledky v uplynulém roce?
Ano. Po covidovém roce 2020, kdy se z ničeho nic v polovině roku pozastavily některé zakázky a objevily se první problémy s nedostatkem surovin pro výrobu, byl loňský rok úspěšný. Dařilo se nám nejen na poli získávání zakázek, ale, a to nás obzvláště těší, rozvinuli jsme spolupráci s novými odběrateli, se kterými jsme v minulosti spolupracovali jen okrajově. A co se nám ještě podařilo, byla akvizice nové betonárny v ­Úvalech u Prahy.

Jaké byly důvody koupě této betonárny a jaké úkoly by měla ve zdejší oblasti v budoucnu zajišťovat?
Již dlouho jsme se rozhlíželi po možnostech výroby betonu na východním pražském předměstí. Oslovili jsme proto majitele betonárny Konekta v Úvalech a po několika měsících byla dohoda na stole. Od roku 2022 je betonárna v našich rukách. Technický stav zatím plně neodpovídá našim standardům, nicméně již nyní zde našim zákazníkům zajišťujeme logistický a technologický servis, na jaký jsou od nás zvyklí. Portfolio vyráběných ­receptur je ještě omezené, ale otevírací doba, zkušenosti nebo ochota našich pracovníků již nyní přilákaly další nové zákazníky. Po plánované modernizaci a zkapacitnění výroby v příštím roce bude betonárna Úvaly plnohodnotným ­provozem ve vysokém standardu TBG ­METROSTAV.

jednatel společnosti TBG Metrostav - Ing. Jakub Šimáček


Jak se daří na trhu vašim dalším speciálním produktům, ať již se jedná kupříkladu o vaše vysokopevnostní betony UHPC, lité podlahy CemFlow, čerstvé zdicí malty nebo vodonepropustné betony Permacrete?

Začnu od CemFlow. V letošním roce jeho produkce výrazně narostla. Naši odběratelé jej využívají do litých podlah jako alternativu k anhydritovým potěrům. UHPC betony jsou na trvalém vzestupu, nicméně jejich masivnější rozšíření očekáváme ještě v následujících letech. A ­vodonepropustný ­beton ­Permacrete už má pevné místo v naší produktové nabídce. Naši zákazníci se naučili s tímto betonem, který splňuje přísné požadavky německých a rakouských norem na vodonepropustné konstrukce, pracovat a to jak při přípravě projektu, tak ve skutečné realizaci. Díky tomu se jim daří dosahovat konkurenční výhody proti běžným projektům, kde se používá beton s krystalizační přísadou a ještě navíc dodávají investorům konstrukci spodní stavby ve vysoké kvalitě.

Jaké další speciální produkty můžete realizačním firmám nabídnout?
Dali jsme si za cíl uvádět každý rok na trh nějakou novinku. V loňském roce jsme ve spolupráci s mateřským koncernem Metrostav a. s., odzkoušeli beton z recyklovaného kameniva Ecocrete. Až 100 % objemu kameniva v tomto betonu tvoří recyklovaná surovina, zejména cihelný a směsný recyklát.

Jaká je budoucnost těchto betonů a v čem spočívají úskalí jejich mnohem širší aplikace?
Tyto betony jsou základní součástí tzv. cirkulární ekonomiky, kdy se již jednou použité materiály místo odvozu na skládky znovu použijí. V tomto případě se z vybouraných staveb nadrtí a vytřídí cihelný a směsný recyklát a ten se použije jako plnivo do betonu. Je to velmi ekologické a moderní, ale nelze se domnívat, že se díky tomu už nemusí otevírat nové lomy a pískovny. Kvalitního recyklátu jednak není dostatek, nikdy se totiž nezbourá tolik budov, aby to pokrylo spotřebu kameniva ve stavebnictví, a také z něj nelze vyrobit zdaleka všechny typy betonů. Aktuálně činí objem výroby betonu Ecocrete asi 1 % z naší produkce. V budoucnu odhaduji, že z recyklovaného kameniva může být přibližně 10 % všech vyráběných receptur. To je slušné číslo, ale bez přírodního kameniva se prostě neobejdeme.


Do jaké míry se současné zdražování pohonných hmot a energií promítá do zvyšování cen čerstvého betonu. Je pro vás v tomto směru výhodou, že kamenivo pro některé betonárny dovážíte lodní dopravou po vodě?

Zdražování pohonných hmot nám samozřejmě náklady zvyšuje. Ale nyní je to spíše okrajový faktor. Mnohem větší starosti máme v současné době s růstem cen chemických přísad a cementu. Tyto komodity jsou mimořádně energeticky náročné a také emitují relativně velké množství CO2. Jejich cenu tudíž zásadně ovlivňují vysoké ceny energií a emisních povolenek. Dochází tak ke skokovému navyšování cen od našich dodavatelů, se kterým se relativně obtížně vypořádáváme. Snažíme se růst cen betonů pro naše zákazníky co nejvíce krotit a nenavyšovat ceny skokově v průběhu roku. Cílem je držet ceny na co nejnižší a predikovatelné úrovni, aby se co nejvíce omezila ta obrovská nejistota, která nyní ve stavebnictví panuje. Zdá se, že ceny některých komodit se už začínají stabilizovat. Například železo, které bylo s počátkem války na Ukrajině absolutně nedostupné a jehož cena se ještě před pár týdny pohybovala v neuvěřitelných hodnotách, lze nyní pořídit za ceny, které sice ještě zdaleka nedosahují cen z předchozích let, ale jsou stabilní a předpovídatelné. Předpokládám, že to brzy bude podobné i ostatními stavebními materiály. Jsem přesvědčen, že ve čtvrtém čtvrtletí už bude situace výrazně stabilnější a čitelnější než nyní.

Na jakých významných stavbách se svými dodávkami betonů podílíte v současné době?
Aktuálně realizujeme několik staveb v širším centru Prahy. Dokončili jsme dodávky na stavbu administrativní budovy ­Masaryk ­Centre (foto vlevo dole) a nové centrály NKÚ v Holešovicích. Dodáváme na nově vznikající čtvrť na Rohanském ostrově, kde máme naši betonárnu s lodní dopravou kameniva a díky tomu nezatěžujeme ulice města těžkou silniční dopravou. Další stavby zásobujeme na Chodově, Žižkově nebo přímo v centru Prahy. A co nás nejvíce těší, zahájili jsme dodávky betonů na výstavbu nové etapy pražského ­metra.

Kde vidíte další možnosti rozvoje betonu a společnosti TBG Metrostav?
Určitě budeme nadále rozvíjet ekologické projekty. Klíčovými jsou pro nás betony z recyklovaného kameniva Ecocrete, kde cítíme značný zájem ze strany našich zákazníků, ale i investorů a veřejné správy. A své podnikání stavíme také na šetrnosti k životnímu komfortu obyvatel hlavního města. Z tohoto důvodu také na dvou našich betonárnách – Libeň a Rohanský ostrov, využíváme v maximální míře ekologický způsob dopravy kameniva lodní dopravou po Vltavě. Jedna jediná loď ušetří Praze průjezd 40 nákladních kamionů. A takové lodě nám přivážejí materiál téměř každý den. Díky našim betonárnám tak ročně ušetříme ulicím hlavního města přes 10 000 těžkých náklaďáků. Naším cílem je proto v ekologických aktivitách i v tak složitém oboru, jako je stavebnictví, intenzivně pokračovat i v budoucnu.

 

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek