Pražský šestý obvod a jeho část Nebušice se může pyšnit nejenom krásnou přírodní scenérií nedalekého přírodního parku Divoké Šárky, ale i moderním a účelným komplexem poskytujícím základní a středoškolské vzdělání v anglickém jazyce. Vysoce erudovaný pedagogický sbor složený převážně ze zahraničních učitelů a profesorů, spolu s „up-to-date“ technickým vybavením, propracovanou metodikou výuky a bohatým knižním depositářem jsou nedílnou součástí záruky perfektní výuky jazyka, který je neodmyslitelnou součástí vzdělání moderního člověka a základním předpokladem soudobé komunikace v globálním světě.
Je proto tak trochu příznačné, že UZIN s.r.o., jako dceřiná společnost mezinárodního koncernu Uzin Utz AG, předního výrobce progresivních technologií podlahové stavební chemie, se ve spolupráci s brněnskou podlahářskou a interiérovou firmou BRIPO s.r.o. částečně spolupodílela na úspěšné rekonstrukci a nové výstavbě této vzdělávací instituce. Výrobky se značkou UZIN byly aplikovány zejména tam, kde bylo z důvodu časového harmonogramu nutno provést urychlenou a přitom odbornou pokládku na podklad, který vykazoval zvýšenou zbytkovou vlhkost v rozmezí 6 – 6,5% CM.

Na ploše cca 2000 m2 s cementovým litým potěrem CEMFLOW, která měla být opatřena různými typy podlahových krytin (přírodní linoleum Veneto, Tarkett, koberce Flotex, Forbo, kobercové čtverce Torso, Desso) byla po vzájemné konzultaci zvolena optimální technologická varianta přípravy podkladu, která řešila jak zvýšenou vlhkost v cementovém potěru, tak i krátký termín stavby.

Litý cementový potěr byl dokonale přebroušen jednokotoučovou bruskou, přičemž byly odstraněny veškeré horní, měkké a nepřídržné vrstvy. V případě potřeby byly širší spáry v ploše, resp. napojení jednotlivých ploch vyfrézovány příčnými drážkami, které byly následně armovány kotvícími sponami. Po obvodu stěn byly ponechány dilatační profily zajišťující funkce dilatačních spár.

Na takto připravenou plochu, byla pracovníky společnosti BRIPO s.r.o. nanesena sytá „těsnící“ vrstva dokonale rozmíchané dvousložkové epoxidové penetrace UZIN PE 480. Nanášení bylo prováděno nylon-plyšovým válečkem, přičemž spotřeba tohoto materiálu se pohybovala v závislosti na hrubosti podkladu mezi 450 až 600 g/m2. Současně s celoplošným uzavřením potěru byly zality smršťovací spáry a případné drážky s kotvícími sponami.

Po vytvrzení vrstvy epoxidové uzavírací penetrace (cca po 12 – 24 hod, v závislosti na klimatických podmínkách prostředí) bylo odlišně od tradičního postupu, kdy se nanáší druhá vrstva této epoxidové penetrace s příměsí barevného tónovače s okamžitým bohatým posypem křemičitým pískem, přistoupeno k alternativnímu řešení, které nabízí inovativní technologie UZIN.

V našem případě byla aplikována druhá penetrační vrstva penetrace s karbonovými vlákny UZIN PE 280, která na rozdíl od první epoxidové penetrace tvořící „těsnící“ vrstvu, vytvořila vrstvu „kotvící“, jako spolehlivé předpolí pro následné stěrkovací práce. Tato disperzní hmota byla nanesena molitanovým válečkem v tenké vrstvě. Spotřeba ca 80 – 100 g/m2. Doba schnutí cca 1 – 2 hod.

V následném kroku byla takto připravená plocha vystěrkována cementovou samonivelační stěrkovací hmotou UZIN NC 150 v příslušné potřebné tloušťce vrstvy, která po vyzrání a lehkém přebroušení vytvořila podklad pro následné lepení výše uvedených podlahových krytin.

Zvolená technologie při přípravě ploch na podkladech se zvýšenou vlhkostí napomohla realizační firmě BRIPO s.r.o. komfortně zvládnout termín podlahářských prací a odevzdat v září nastupujícím školákům a studentům zdařilé dílo. Investice do základů, a to nejenom jazykových, se prostě vždycky vyplatí!
_________________________________________________________________________________________________

UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a, 190 00 Praha 9, tel.: 283 083 314
fax: 283 083 419, e-mail: info@uzin.cz