Dnes již je však tato etapa v dějinách jejich činnosti minulostí. Právě v těchto dnech je totiž na okraji Přerova, konkrétně na ulici 9. května, dokončován moderní administrativně provozní komplex s názvem Požární stanice Přerov a související pracoviště pro činnost HZS. Stavbu na zelené louce realizuje stavební společnost Zlínstav a. s. Ta v uplynulých dnech oslavila 30. výročí svého založení. O vývoji a zajímavostech stavby jsme měli v uplynulých dnech možnost hovořit s místopředsedou představenstva společnosti, panem Markem Podzemným. Ten k naší první otázce, kdy Zlínstav zahájil práce na realizaci díla, říká:

Místopředseda představenstva Zlínstav a.s. Marek Podzemný


„Práce na výstavbě centrální Požární stanice Přerov jsme zahájili v podzimních měsících roku 2018. Stavba byla budována na volném pozemku na okraji města v blízkosti průmyslové zóny a klíčových dopravních komunikací.“

Jak je stavba členěna a jaké objekty ji tvoří?

Celý komplex tvoří hned několik stavebních objektů. Nejrozsáhlejším z nich je hlavní budova Centrální požární stanice (stavební objekt SO01). Tu z funkčního hlediska tvoří dvě části. První z nich bude sloužit pro administrativní účely a má zde sídlit územní odbor. Druhá, větší část objektu bude využívána jako požární stanice, kdy přízemí objektu je určeno ke stání a údržbě vozidel hasičského vozového parku a nadzemní podlaží ukrývají zázemí pro hasiče, ke kterému patří kupříkladu moderní tělocvična, posilovna, kuchyňský kout, služební místnosti a sociální zázemí. Ve dvorním traktu jsou umístěny další stavební objekty. Jsou jimi objekt SO02, který bude využíván jako garáže pro menší služební vozidla a technické zázemí pro oba objekty. Na tento objekt navazují doplňkové stavební objekty, které jsou určeny pro udržování fyzické zdatnosti hasičů. Jsou jimi sportovní areál, jehož centrem je hřiště pro házenou s umělým povrchem, kolem nějž obíhá lehkoatletický tartanový ovál. Dominantou areálu je více než 10 m vysoká lezecká stěna z pohledového betonu.

Jaký konstrukční systém stavba využívá?

Nosný systém stavby tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, který je částečně vyplněn zdivem. Obvodový plášť budovy je kombinací prosklených hliníkových prvků s hliníkovými obkladovými kazetami. Část objektu využívá klasický kontaktní zateplovací systém, v místě fasádních kazet je aplikován zateplovací systém s provětrávanou mezerou. Střecha je zateplená a ukončená hydroizolační fólií na bázi PVC. Objekt garáží ve dvorním traktu je zapuštěn do terénu a je na něm aplikována skladba zelené střechy.

Centrem sportovního areálu je hřiště pro házenou s umělým povrchem, kolem kterého obíhá lehkoatletický tartanový ovál.Jak je zajištěno vytápění a větrání objektu?

Objekt vytápí dva plynové kondenzační kotle, které jsou spojeny do kaskády. Pro ohřev teplé užitkové vody jsou na střeše objektu instalovány solární panely, které dokáží bezplatně pokrýt až 2/3 nákladů na roční spotřebu teplé vody. Ohřev vody v zimních měsících zajišťuje tepelné čerpadlo. Celý objekt je klimatizován a řízeně větrán s pomocí výkonných centrálních klimatizačních a rekuperačních systémů.

Co nového nabídne objekt svým budoucím uživatelům?

Až dosud měla HZS Přerov jednu z nejvíce nevhodných a zastaralých stanic. S troškou nadsázky se proto nebojím říci, že jejich přesun do nových prostor pro ně bude znamenat skok „ze středověku“ do 21. století. Skutečně se jedná o velký posun jak z hlediska prostorového, tak i co do kvality a rozsahu zázemí. Nová stanice jim nabídne špičkové zázemí nabité moderními technologiemi i kvalitní výcvikové a sportovní prostory, které jsou dle mého názoru základním předpokladem pro úspěšný výkon jejich náročného povolání.

Jaké jsou dle vašeho názoru největší zajímavosti stavby?

Velmi náročné bylo provedení opláštění objektu. Ten tvoří různorodé prvky a konstrukce, které na sebe musely dokonale navazovat, lícovat a tvořit bezchybný a funkční celek. Náročná byla také modelace terénu při výstavbě SO02 ve dvorním traktu, kdy 2/3 obvodu objektu tvoří opěrné stěny různých výšek, které jsou nedílnou součástí výškových úrovní, ve kterých se areál nachází. Zastřešení objektu ukončuje zelená střecha, která svou výškou bezprostředně navazuje na areál hřiště a lehkoatletického oválu. Velmi vysoké požadavky kladli architekti také na pohledový beton cvičné lezecké věže, která je sama o sobě zajímavým technickým prvkem.

Dominantou areálu je více než 10 m vysoká lezecká stěna z pohledového betonu.Jaké si stavba vyžádala investiční náklady?

Stavba si vyžádala náklady na úrovni cca 203 mil. Kč.

Na jakých dalších stavbách v současné době pracujete?

Ze zajímavých staveb, které nyní realizujeme, mohu jmenovat kupříkladu přestavbu bývalých městských jatek v Ostravě na galerii umění nebo budovu krajské knihovny Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě. Naší další velmi zajímavou stavbou je také výstavba Pavilonu tropického zemědělství pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Bezesporu zajímavými stavbami, které realizujeme ve sdruženích s různými partnery, jsou například rekonstrukce Domu kultury Poklad v Ostravě, výstavba oblastního pracoviště Policie ČR v Chrudimi, či další stavba Centrální požární stanice, tentokráte v Havlíčkově Brodě. Nově zahajujeme stavbu Waldorfské školy v Olomouci nebo komplexní rekonstrukci sportovní haly SPŠ v Otrokovicích. Zdařilou stavbu realizujeme pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kterou je objekt Muzea Velké Moravy s úpravou dalších archeologických lokalit v okolí. V mém výčtu důležitých staveb bych nerad opomenul také přístavbu Ústavu hematologie a krevní transfúze, kterou realizujeme na Karlově náměstí v Praze.

Jak je s výsledkem realizace spokojen investor?

Investor je s výsledkem stavby velmi spokojen. V průběhu výstavby sice vznikaly drobné třecí plochy, které byly způsobeny převážně nedostatky v projektové dokumentaci. Nicméně díky vzájemné nadstandardní komunikaci se nám je podařilo vyřešit a dnes předáváme investorovi, kterým je HZS Olomouckého kraje, dílo, které posune možnosti přerovských hasičů a záchranářů na kvalitativně zcela novou úroveň.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek