Stavbu podle návrhů ateliéru Aulík Fišer Architekti pro společnost Metrostav Development řídí divize 3, ale podílelo se na ní nebo stále podílí více divizí či členů Skupiny Metrostav. Šestka prováděla železobetonové konstrukce, čtyřka zase zemní práce, devítka restauruje vazníky a litinové sloupy památkové chráněné haly, Pragis zajišťoval beraněné štětovnice, zemní kotvy i tahové a tlakové piloty stavební jámy a Subterra se postará o veškeré TZB.

Vedoucí projektu Ing. Stanislav Červený říká: „Hlavním kladem nového komerčního projektu je jeho poloha. Brownfield s vyhořelou výrobní halou postupně měníme v moderní administrativní komplex s výbornou dopravní dostupností.“
Tři uvedené budovy nabídnou 26  000 m2 kancelářských, maloob­chodních a skladových ploch s efektivně využitelnými půdorysy, které flexibilně umožní kombinovat open space prostory s klasickými uzavřenými kancelářemi. Protože se areál nachází v záplavovém území Rokytky, je v objektu POP III navržen keson pro uložení technologií. Součástí projektu jsou i opatření umožňující použití mobilních protipovodňových stěn.V rekonstruovaném objektu POP 0 najde místo jídelna a kavárna, možná i minipivovar. Budovy s certifikátem Breeam Excelent by měly zahrnovat také kolárny a sprchy pro cyklisty, zásuvky pro nabíjení elektromobilů a venkovní ­wifi. Do objektu POP IV budou moci vjíždět i vozidla na LPG. Pro odpočinek zaměstnanců či pořádání neformálních setkání poslouží střešní terasy se sadovými úpravami. Jako bonus architekti přidali velkorysé vstupní prostory, zajímavě řešený parter s vodními prvky, zelení a drobnou architekturou v nově založeném parku mezi Libeňským mostem, projektem Palmovka Open Park i mezi oběma budovami.

Na otázku, co bylo na stavbě dosud nejobtížnější, Ing. Červený říká: „Během prací jsme se setkávali s odlišnými typy zemin i s jejich různým výskytem na staveništi. Nejprve to byly jílovité zeminy, potom štěrkopísky a v blízkosti základové spáry POP III břidlice, což znamenalo operativně měnit způsoby výkopu stavební jámy. Značné starosti nám způsobovala vysoká hladina podzemní vody. Museli jsme postavit most přes Voctářovu ulici a vodu odčerpávat do Vltavy. Komplikace způsobuje i malý prostor okolo staveniště, kam jsme museli ukládat zeminu pro zpětné zásypy a pro val, jež spojuje POP IV s Libeňským mostem.“  V současné době byla dokončena železobetonová konstrukce obou objektů a dále probíhají práce jak uvnitř objektů, tak v jejich okolí.

A jako perličku Ing. ­Stanislav Červený přidává: „Vzhledem k těsnému sousedství s centrálou firmy stavíme v přímém přenosu a pod dohledem kolegů a vedení společnosti.“

S využitím podkladů Metrostav a. s.
Ivo Románek

www.metrostav.cz