Inovační nápad integrace protihlukové stěny do záchytného bezpečnostního systému se vyznačuje bezpočtem výhod. Díky tomu je teď možné postavit protihlukovou stěnu blíže ke zdroji hluku, čímž se v podstatné míře zvýši efekt snížení hluku při stejné výšce stěny, resp se při zmenšení výšky stěny a při stejném účinku masívně sníží náklady. Navíc tato konstrukce vyžaduje menší prostorové požadavky a to je zase výhodou speciálně v urbanistických oblastech a zónách.

- PRO OKRAJ VOZOVKY A STŘEDNÍ DĚLICÍ PÁS
Série DB NBF na obou stranách chrání proti hluku a ne­ovladatelným vozidlům.
- VARIABILNÍ VÝŠKA
Sérii DB NBF s prvky o výšce až 6,0 m lze umístnit přímo na povrch vozovky (terénu).
- VARIABILNÍ PANELY PŘESAHUJÍCÍ CELKOVOU VÝŠKU
DB 100 NBF 2,0 M, DB 150 NBF 2,5 M
AHB (Lehčené hliníkové pa­nely), HB (­Dřevobetonové pa­ne­ly), Kovové panely, Průhledné panely, Dřevěné panely,
Protiprachové plachty, Ochran­né panely proti větru, Další pa­nely...
- DOČASNÉ ANEBO TRVALÉ POUŽITÍ
Nejflexibilnější a nejhospodárnější dvojí užití: 1. Pro ochranu stavenišť, 2. Pro trvalou bezpečnost silničního provozu a protihlukovou ochranu.
- H2 a H4b / AŽ 20 DB
Maximální úroveň zadržení, maximální ochrana proti hluku.
- SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Přechody na jiné typy bezpeč­nostních zábran, koncovek apod.
- ÚPLNÝ STATICKÝ VÝPOČET
Série DB NBF se vždy dodává s úplným statickým výpočtem dle norem EUROCODE.

Testovaná bezpečnost dle normy EN 1317


Série DB NBF je součástí celkové koncepce pasivní bezpečnosti dopravy vyvinuté společností ­DELTABLOC®. Pomocí přechodových dílců jej lze bez problémů připojit k sérii DB 80, DB 120 a mnoha dalším systémům dodávaným třetími stranami.
Montážní povrch musí být stabilní a nosný, což je u každé standardní silnice automatické.
Není potřeba budovat základy, zatloukat piloty, betonovat. Není nutné provádět výkopy, hloubit, míchat, či čekat, až beton ztvrdne.
Není třeba těžkého stavebního zařízení.
Stačí umístit základový díl DB NBF na stabilní podklad, vložit, resp. namontovat ocelové sloupy a vložit protihlukové panely.
... a krátká doba výstavby je zaručena.


DELTABLOC® DB 100 NBF / DB 150 NBF:


Systém byl vyvinutý jako symetrický. To znamená, že jej můžete použít na okraji vozovky, stejně jako ve středovém dělicím pruhu, čímž je zaručena oboustranná účinnost v oblasti zadržení a také zachytávání hluku.
K dispozici jsou dva typy, které vyhověly nejvyšším požadavkům při nárazových zkouškách a zvládly náročná kritéria zvukově-technických, stejně jako statických či konstrukčních zkoušek.Reference

Slovinsko, rychlostní silnice H4, Systém DB 100 NBF.