Oprava komunikace a mostu v obci Ruda

Klenbový přesypaný most převádí polní komunikaci přes nynější železniční trať Kladno-Lužná u Rakovníka a zajišťuje dopravní spojení obce Ruda s pozemky za touto tratí.

Oprava komunikace a mostu v obci Ruda

Most byl poškozený degradací částí čelních zdí v takovém rozsahu, že zdivo samovolně vypadávalo z ložné spáry a spáry neobsahovaly pojivo. Zdivo čelních zdí bylo na několika místech vytlačené, římsy popraskané, vozovka na mostě nezpevněná.

Stručný popis stavby

Jedná se o most v jednom poli, který tvoří klenbová segmentová konstrukce z cihel. Most je plošně založený, s rovnoběžnými křídly z kvádrového zdiva. Opěry jsou rovněž vyzděny z kvádrového zdiva. Materiál zdiva - vápnitý pískovec. Na mostě je silniční komunikace, na krajnici je osazen záchytný systém.

Most se nachází v pahorkovitém terénu uvnitř železničního zářezu, niveleta okolního terénu je značně nad úrovní železnice. Rekonstrukce mostu a silnice byla zahájena v srpnu 2010 a ukončena v dubnu 2011. Vysoká úroveň provedení kamenických prací na zdech a křídlech mostu významnou měrou přispívá k celkové revitalizaci mostu. Realizace přispěla k oživení cestovního ruchu v této turisticky atraktivní lokalitě. Přes most vede cyklostezka. Stavba byla financována z dotací rozpočtu Sředočeského kraje, z programu FROM. Investorem byla obec Ruda u Nového Strašecí. Dodavatelem stavby byla společnost SDS Exmost spol. s r.o. Investiční záměr umožnil zachránit tuto stavební památku a zvýšit zatížitelnost mostu.

Délka přemostění:   6,31 m
Rozpětí pole:    6,41 m
Šířka mostu:    6,95 m
Výška mostu nad terénem:    6,60 m

SDS Exmost spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 Brno
tel.: 543 432 311, fax: 543 432 301, mobil: 602 783 978
exmost@exmost.cz, www.exmost.cz

Fotogalerie

Pohled na most po dokončení oprav
NAŠI PARTNEŘI Další partneři