Ta se hned v březnu 2018 zhostila nelehkého úkolu, a zahájila tak samotnou generální dodávku ocelové nástavby stávajícího dvoupodlažního objektu za účelem vytvoření a rozšíření nových výrobních prostor.

Generální dodávka nástavby nových výrobních prostor z naší strany zahrnovala:
- kompletní stavařské práce na interiérovém a exteriérovém zesilování stávajících základových betonových konstrukcí,
- kompletní stavařské a montážní práce na zesilování a vyztužování interiérových a exteriérových svislých konstrukcí – sloupů a stěn,
- demontáž stávajících střešních světlíků včetně kapotáže vzniklých otvorů,
- výrobu, dodávku a montáž kompletního ocelového skeletu nástavby včetně samotného prodloužení ocelové části nástavby mimo stávající zděný objekt,
- střešní a stěnové opláštění minerálními sendvičovými panely včetně napojení na stávající zděné budovy,
- kompletní výstavbu a dodávku 2 ks výtahových šachet,
- průmyslovou podlahu nástavby včetně veškerých řemesel a výplní otvorů ve střešním a fasádním plášti,
- ostatní stavařské a montážní dokončovací práce.


Nástavba objektu byla o celkové zastavěné ploše 3707 m2 o rozměrech 101,44 m x 36,55 m. V celkovém konceptu ocelové konstrukce nástavby ve vazbě na vlastní konstrukci zesílení stávajícího objektu bylo použito specifické technické řešení. Konstrukce nástavby je řešena dvoulodní rámovou konstrukcí s kloubově uloženými sloupy. Tyto sloupy jsou ukotveny do stropní konstrukce, která byla nově vytvořena nad střešní rovinou stávajícího jednopodlažního objektu. Stropní průvlaky jsou navrženy ve většině případů jako prosté nosníky s rozpětím 18 000 mm. U nástavby je kromě stálých a klimatických zatížení uvažováno užitné zatížení podlahy 500 kg/m2. S ohledem na velikost přitížení od nástavby a stav stávajících konstrukcí bylo zvoleno specifické řešení, kdy veškerá svislá zatížení od nástavby přenášejí nově navržené sloupky uvnitř i vně objektu vždy v místech uložení stropních průvlaků. Sloupky byly v několika úrovních propojeny se zdivem stávajícího objektu, čímž byla zajištěna stabilita sloupů a současně bylo zajištěno přenesení vodorovných účinků od působících zatížení.S ohledem na skutečnost, že v úrovních pat sloupů bylo do základů vneseno značné zatížení, bylo nutné dodatečně vytvořeným speciálním ŽB roštem zesílit stávající základové konstrukce.

Na stávající objekt s nástavbou v rámci realizace díla navazoval ještě objekt přístavby.
Samotná generální dodávka díla z naší strany trvala pouze necelých 7 měsíců a byla úspěšně ukončená a předána investorovi v září 2018.

Vyjádření společnosti Femont Opava s.r.o.
Chtěli bychom tímto velice poděkovat společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s. r. o. a jejímu vedení za vloženou důvěru a za výbornou a bezproblémovou spolupráci po celou dobu výstavby tohoto atypického díla nástavby.

FEMONT OPAVA s. r. o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice
tel.: +420 553 793 181
e-mail: femont@femont.cz, www.femont.cz