Široké využití pro průmysl – lehké výrobní a skladové haly

Již více než 25 let se společnost FEMONT OPAVA s. r. o. zabývá realizací hal a ocelových konstrukcí, a to po celém území České a Slovenské republiky.

Široké využití pro průmysl – lehké výrobní a skladové haly

Významnou část širokého portfolia dodávaných staveb tvoří realizace výrobních a skladových hal. U realizace uvedených halových systémů patří naše společnost mezi nejvýznamnější dodavatele na území České republiky. Našim zákazníkům nabízíme služby již od samotného vzniku projekčního návrhu, přes vizuální stránku až po samotnou výrobu, expedici a realizaci, kterou jsme v případě zájmu zákazníka schopni nabídnout také jako generální dodavatel.


S ohledem na minimalizaci celkových nákladů staveb se snažíme klást důraz na součinnost se zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení již v projektové přípravě stavby. Zejména u skladových hal může tato spolupráce pro investora znamenat značnou finanční úsporu. Snažíme se vyjít vstříc našim zákazníkům a zajištěním komplexní dodávky jim garantujeme kvalitní realizaci haly jako funkčního celku s vazbou na efektivně vynaložené investiční náklady.


Z hlediska konstrukčního systému se snažíme navrhnout průmyslové objekty tak, aby byly v maximální míře zohledněny požadavky zákazníka a technické specifikace z předprojektové fáze. V rámci našich realizací nabízíme systémová řešení u většiny komponent hal. Výrobní a skladové haly jsou navrženy i s ohledem na minimalizaci nákladů při budoucí údržbě.

www.femont.cz

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři