V roce 2011 se společnost stala součástí významného nadnárodního holdingu RIDERA a. s., ve kterém získala další významné zázemí nejen k profesnímu růstu. Ridera Stavební a. s. zabezpečuje komplexní realizaci staveb bytových, administrativních, komerčních či výrobních, ale taktéž například stavby v dopravním stavitelství.

Navštívili jsme ředitele divize Praha a místopředsedu představenstva společnosti pana Tomáše Palkosku a požádali ho o krátký rozhovor.

Vážený pane řediteli, jaké jsou hlavní činnosti vaší společnosti?

Z velké části se jedná o stavby v pozemním stavitelství, vzhledem k rozdílnosti trhu v moravskoslezském regionu a v okolí Prahy se naše pražská divize zaobírá zejména bytovou výstavbou pro velké developery, ale nosnou částí naší práce jsou taktéž rekonstrukce občanské vybavenosti a případné realizace infrastrukturních objektů. Kolegové v moravskoslezském regionu se naopak zejména zabývají realizací staveb občanské vybavenosti, jako jsou například sportovní zařízení, školních zařízení, ale samozřejmě i staveb bytových a průmyslových. Nesmím opomenout také to, že naše společnost začíná realizovat zakázky v dopravním stavitelství – a to zejména v železničním stavitelství.

Vaše společnost ­působí v Moravskoslezském ­kraji, ale také v Praze. Na jakých projektech se vaše divize podílela a na které se připravujete?

Co se týče pražského trhu, tak naše divize dokončila v loňském roce projekty jako je „Bytový dům Letňany“ se 79 bytovými jednotkami pro ­developera Moravská stavební - Invest, a. s., pro stejného developera dokončujeme v etapách akci „Rodinné domy Cholupice“, kde vznikne 38 buď samostatně stojících, nebo řadových rodinných domů. Nemohu opomenout dokončení opravdu luxusního bytového domu „Villa City View“ pro developera ED Group a. s., který jsme zajišťovali formou dodávky „Design and Build“, tj. jako generální dodavatel stavby jsme pro investora zajišťovali kompletní realizaci projektu včetně projektové dokumentace jak pro stavební řízení, tak pro realizaci stavby a potřebné inženýrské činnosti. V okruhu staveb občanské vybavenosti jsme například na počátku letošního roku předali velmi vydařenou rekonstrukci poslucháren pražské ČVUT.

Samozřejmě máme také část staveb v různých fázích rozestavěnosti. Před dokončením je projekt „Residence Výhledová“, což je výstavba tří luxusně pojatých vila domů, každý o pěti bytových jednotkách. Zajímavostí projektu je jeho umístění v obtížném, svahovaném terénu, velmi omezená dopravní obslužnost stavby, ale také například vybavení domů inteligentním systémem řízení domácnosti. Dále realizujeme také projekty pro velké renomované developery. Příkladem je rozsáhlý rezidenční projekt „Bytový dům Švehlova“ se 79 byty pro Central Group a. s., na kterém nyní dokončujeme hrubou stavbu. Na poli rodinných domů realizujeme soubor 15 rodinných domů nazvaný „Rodinné domy Vinoř“. Součástí naší dodávky pro tuto stavbu je také realizace veškeré dopravní infrastruktury v lokalitě. Z čerstvě zahájených či aktuálně připravovaných projektů mohu zmínit akce jako jsou „Rodinné domy Západní město“, rezidence „SKY Barrandov“, výjimečná svým architektonickým řešením i umístěním, či obytný soubor „Na Beránku“.

Co kolegové z ostravské části společnosti?

Za mé kolegy z ostravské části společnosti bych rád zmínil zejména dokončené projekty „Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích“, na kterém jsme se podíleli jako významný subdodavatel, „Novostavbu administrativní budovy B4B“, „Sportovní halu Bohumín“ nebo „Novostavbu domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín v Havířově“. Z projektů v různých fázích výstavby nelze nezmínit rekonstrukci katedrály Božského spasitele v Ostravě, ekologizaci teplárny pro Arcelor Mittal ­Energy s. r. o., či dostavbu bytového domu v Čeladné. V neposlední řadě nemohu nezmínit náš velký úspěch v dopravním stavitelství, kdy se naše společnost podílí jako leader realizační společnosti na modernizaci traťového úseku Brno Maloměřice – Brno Židenice pro SŽDC s. o.

Zaměřujete se hlavně na investory bytové výstavby. Jakou referenční stavbu byste našim čtenářům více přiblížil?

Ano, pravdou je, že velkou část objemu výstavby naší divize v Praze tvoří bytové projekty. Paradoxně bych nezmiňoval velké stavby v řádech stamilionů, ale již zmíněný bytový dům „Villa City View“ pro developera ED Group a. s., ve kterém bylo „pouze“ 8 bytových jednotek. Jak již bylo řečeno, na tomto projektu jsme poskytli investorovi realizaci stavby formou „Design and Build“. Součástí naší dodávky bylo vytvoření projektové dokumentace jak pro stavební povolení, tak pro realizaci stavby – a to včetně veškerých profesí, přičemž podkladem pro nás byla pouze architektonická studie pro územní řízení a požadavek investora na standard provedení stavby. I díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru jsme schopni již na základě takovýchto podkladů poskytnout investorovi závazný cenový návrh a následně celou stavbu k jeho maximální spokojenosti realizovat. Technickou zajímavostí tohoto projektu, kromě toho, že je opravdu architektonicky velmi povedený, je také samotná technicky komplikovaná kombinace několika fasádních prvků, jako je opakní sklo, dřevěné desky, velkoformátová hliníková posuvná okna a kontaktní zateplovací systém. „Obálka“ domu byla opravdu oříškem, ale jak dokládá přiložená fotografie, vše se povedlo tak, jak mělo.

Co nabízíte svým zákaz­níkům?

Shrnu to několika slovy: nadstandardně odvedenou práci ve většině oborů stavebnictví, její dokončení v požadovaných termínech a cenách a také zázemí stabilní společnosti s dlouholetou zkušeností a s opravdovými odborníky na svoji práci.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 596 971 111
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz, www.ridera-stavebni.cz