V roce 2011 byla společnost začleněna do významné nadnárodní skupiny Ridera a. s. Na českém stavebním trhu působí v segmentech bytové, občanské a průmyslové výstavby nebo staveb v dopravním stavitelství. Mnohaletá tradice v bytové výstavbě je rozvíjena především v Praze, ale v příštích letech tomu tak bude i v regionu Ostrava na připravovaných developerských projektech skupiny Ridera.

Stavebnictví je typickým příkladem rozvíjející se oblastí podnikání ve skupině a během minulého roku ve společnosti proběhla řada potřebných změn. Od těch vizuálních, jako je změna loga, až po organizační v podobě změn ve vedení společnosti. „Z pozice člena dozorčí rady bylo mým úkolem nejprve nastartovat ve společnosti informační systém a nákladové řízení staveb. Vedení stavební společnosti na bázi ekonomických prognóz spojenými s výstupy v Excelu bylo pro majitele skupiny Ridera již dále nemyslitelné. A skutečnost, že již po půl roce mého působení v ­Rideře dochází k postupným personálním změnám v managementu společnosti, je výsledkem neprůhledného hospodaření firmy v nedokonalém systému, který mu to umožňoval,“ říká Vlastimil Kaňovský, dnes již předseda představenstva společnosti. Změny ve společnosti však probíhají ve všech oblastech procesního řízení, počínaje organizační strukturou, systémem odměňování, stanovením odpovědností a pravomocí apod. až po nakupování materiálů, výrobků, dodávek prací a služeb. Přestože má společnost divizní uspořádání, cílem majitele a nového managementu je obchodně a organizačně stmelit společnost tak, aby divize v Ostravě a v Praze maximálně využívaly svůj výrobní a obchodní potenciál a navenek nepůsobily jako dvě společnosti.

Rezidence Keltičkova


„Musím poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na zavedení informačního systému pro sledování ekonomiky staveb IposWin. Zajistit sledování nákladového řízení na projektech společnosti bylo vzhledem k výsledkům na některých získaných projektech nezbytné. V současné době jsme ve fázi, kdy již máme potřebné náklady spojené se stavbou podchycené v obchodní kalkulaci a nedochází tak k nepříjemným překvapením na konci stavby s neočekávanými náklady,“ říká Lenka Pešková, členka představenstva společnosti. Řídí finance a ekonomiku společnosti a je hlavním strůjcem ekonomického řízení staveb. Každý náklad stavby má svůj předem daný „šuplík“ a nelze již žádnou nákladovou položku zaevidovat jinam.

Minulý rok se však nenesl v duchu pouhých změn, v roce 2020 dokončila Ridera Stavební hned několik zajímavých zakázek. Atypická dostavba konstrukcí do již dříve realizovaného desetipatrového monolitického skeletu provázela realizaci projektu ­KAROLINA PLAZZA 2 v Praze–Karlíně pro investora MS–­INVEST a. s. ­Dostavbou budovy o 8 nadzemních a dvou podzemních podlaží vzniklo v prosinci loňského roku celkem 67 bytů a 14 komerčních jednotek. Součástí díla byla realizace veškerých vnitřních zděných a sádrokartonových příček a obvodového zdiva. Vnější obálka budovy je konstruována jako kontaktní zateplovací plášť z minerální vaty s omítkou, obkladem cihelnými pásky nebo fasádními deskami. Výplně otvorů jsou hliníkové a dřevěné. Rovněž byly realizovány veškeré vnitřní rozvody a technické instalace. Dokončen byl i dvůr objektu a plánovaný průchod do ulice Sokolovská.

Na území bývalé cihelny byla v prosinci minulého roku pro developera CRESTYL real estate, s. r. o. dokončena moderní obytná čtvrť BEROUNSKÁ BRÁNA. Nová čtvrť s přímou návazností na centrum města dělá z lokality unikátní rezidenční projekt, v rámci kterého vznikla široká škála bydlení, dva parky, plochy zeleně, veřejná prostranství i příslušná dopravní a technická infrastruktura. V lokalitě centra Berouna bylo ve dvou na sobě navazujících etapách vystavěno 10 pětipodlažních bytových domů o celkem 146 bytových jednotkách a 42 dvoupodlažních řadových rodinných domů a dvojdomů.

Další významnou dokončenou bytovou stavbou pražské divize je NOVÁ MICHLE, jejímž investorem byl CENTRAL GROUP a. s. Výstavba bytového domu skládajícího se z 5 věží se šesti nadzemními podlažími a společného dvojpodlažního suterénu byla dokončena loni v srpnu. Celá stavba obsahuje celkem 135 bytových jednotek a 140 parkovacích míst. Mezi jednotlivými věžemi se nachází terasy a zatravněné předzahrádky. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací zdiva a železobetonu.

Rezidence Oliva


Divize Ostrava loni v březnu zrealizovala objekt FEI CPIT TL3 pro Vysokou školu báňskou. Realizace veřejné zakázky obsahovala výstavbu tří kubusů, které se navzájem prolínají a zároveň má každý kubus jiný počet podlaží. Na ně navazuje ještě nízká hmota trafostanice a kryté stání pro 2 elektromobily a 2 stání pro ZTP. Konstrukčně je objekt navržen jako kombinace stěnového systému s železobetonovým skeletem. Svislé konstrukce jsou založeny na železobetonových základových pásech, vnitřní sloupy na pilotách. Součástí projektu bylo rovněž provedení komunikací, zpevněných a odstavných ploch, přípojek a přeložek inženýrských sítí.

Nejen novostavby, ale i rekonstrukce jsou součástí portfolia stavebních prací, se kterými si dokáže společnost poradit, a to například i za dozoru orgánů státní památkové péče. Pro Římskokatolickou farnost ve Fulneku loni v srpnu dokončila ostravská divize REKONSTRUKCI KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. V září pak byla zrealizována REKONSTRUKCE ­KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY ­MARIE pro Ostravsko-opavskou diecézi Římskokatolické farnosti v Opavě. Tato národní kulturní památka je zároveň největší stavbou ve stylu slezské cihlové gotiky u nás a její historie sahá až do začátku 13. století. Práce spočívaly mimo jiné v opravě režného zdiva a omítek konkatedrály, restaurování kamene, sanaci proti vlhkosti a rekonstrukci osvětlení a elektroinstalace. V minulých letech ostravská divize rekonstruovala i jiné památkově chráněné stavby jako např. katedrálu Božského Spasitele v Ostravě nebo zámek Paskov.

Ridera Stavební však již za nedlouho nebude spojována s bytovou výstavbou pro privátní sektor jen v Praze. Pilotním projektem developmentu skupiny Ridera bude výstavba REZIDENCE KELTIČKOVA ve Slezské Ostravě. Bytový dům je navržen ze 3 spojených kvádrů založených na velkoprůměrových pilotách vetknutých do únosných vrstev podloží. Ve třech samostatných blocích o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaží vznikne celkem 41 bytových jednotek o velikosti 1+kk až 4+kk. Suterén je funkčně využit jako technické zázemí a parkovací místa. Okolí bytového domu bude řešeno bezbariérově včetně přístupu k jednotlivým vstupům a do prostoru suterénu. Bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží je zajištěn výtahy v jednotlivých sekcích. Fasáda objektu je řešena jako standardní zděná konstrukce se zateplenou fasádou a omítkou. Pouze nejvyšší podlaží, které je částečně lokálně ustoupeno, je navrženo z nehořlavého materiálu z fasádních obkladových desek. Atraktivitu a originalitu fasády dotváří kompoziční hra okenních výplní a balkónů. „Realizací Rezidence Keltičkova chceme navázat na minulé úspěchy společnosti v bytové výstavbě. Developerské projekty skupiny Ridera v budoucím období rozšíří náš výrobní program a zakázkovou náplň. Úzká spolupráce s pražskou divizí a jejími zkušenostmi je předpokladem úspěchu. Předpokládáme zahájení výstavby v 8. měsíci tohoto roku. V současné době se zaměřujeme na optimalizace stavební části v prováděcí dokumentaci, posouzení standardů a stanovení rozsahu klientských změn,“ říká Jiří Krzys, místopředseda představenstva společnosti.

BD Nová Michle


Divize Praha zahájila začátkem tohoto roku několik klíčových zakázek. Jedním z těchto projektů je výstavba ­REZIDENCE OLIVA jejímž investorem je PASSER­INVEST GROUP, a. s., která bude stát za dva roky v těsném sousedství Parku Brumlovka v oblíbené rezidenční části Prahy 4 – Michle. Novostavba bytového domu Oliva s osmi nadzemními a třemi podzemními podlažími bude v 1. NP obsahovat čtyři pronajímatelné prostory a technologické zázemí domu. V podzemí se budou nacházet parkovací stání a sklepní prostory. Celkem bude rezidence obsahovat 72 bytových jednotek. Atraktivní tvar domu připomíná plod olivovníku a neobvyklou architekturou nechává vyniknout svou jedinečnost a harmonické souznění s okolím. Součástí projektu je i realizace menší nepodsklepené budovy občanské vybavenosti Olivka o dvou nadzemních podlažích, která bude obsahovat kavárnu, mateřskou školu, výstavní prostory a zázemí pro celý areál.

Ve stejné pražské čtvrti realizuje pro investora JRD Development s. r. o. obytný soubor BOHDALECKÉ KVARTETO, pro který budou charakteristické čtyři z pláště vystupující prosklené věže připomínající klávesy. Stavba o 9 nadzemních a dvou podzemních podlažích bude vybudována ve tvaru písmene L. Objekt tak svým tvarem bude vytvářet bariéru mezi rušnou ulicí a klidovým vnitroblokem. Fasáda projektu bude členitá s kombinací klasického zateplení a seskupení provětrávaných a zasklených fasád. Celkem bude novostavba obsahovat 183 bytových jednotek a 5 komerčních prostorů.

Projekt Britská čtvrť v Praze – Stodůlkách je od začátku urbanisticky pojímám jako začátek budoucího Západního města a je tvořen bytovými a rodinnými domy a rovněž tak kancelářskými budovami. Výstavba v této části byla zahájena v roce 2007 a Ridera Stavební zde pro developerskou skupinu FINEP zrealizovala již několik významných a architektonicky zdařilých projektů. V současné době zde společnost realizuje projekt ZM BYTOVÉ DOMY J1-4. Objekt J je realizován jako soubor 4 věžových domů se 7 nadzemními podlažími společně propojenými 2 suterény. Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami založenou na pilotách a základových pasech. Fasáda bude tvořena kombinací různých druhů kontaktního pláště s různými povrchovými úpravami. Výsledná stavba bude obsahovat celkem 201 bytových jednotek.

Ridera ve stavebních oborech nepodniká jen v bytové a občanské výstavbě. Stavební činnost rozvíjí rovněž v přípravě územních celků v podobě zemních prací, demoličních prací a recyklace stavebního odpadu. Rozvoj stavebnictví a obchodu s kamenivem a stavebními substráty je dalším článkem podnikaní majitele skupiny pana Václava Daňka a jeho syna Václava ml. stejně jako development.