Dlouhodobě je známá především díky své výstavbě domů a bytů i stavbám občanské vybavenosti, jako jsou stavby a rekonstrukce sportovních stadionů, sportovních hal a arén, školských a zdravotnických zařízení, domů s pečovatelskou službou, obchodních a polyfunkčních domů a kulturních zařízení. V jejím portfoliu nalezneme ale také realizace průmyslových staveb a od loňského roku také staveb železničních. Zajímalo nás, na kterých zajímavých stavbách se nyní podílí a jaké jsou její plány do budoucna. Navštívili jsme proto předsedu dozorčí rady, Ing. Jaroslava Paclta (vlevo) a předsedu představenstva, Ing. Stanislava Smugalu (vpravo), abychom jim položili několik otázek.

Vážení pánové, jaká je struktura společnosti Ridera Stavební, a. s. a kolik má nyní zaměstnanců?

Společnost Ridera Stavební, a. s. je tvořena dvěma divizemi. Centrála a jedna výrobní divize má své sídlo v Ostravě-Porubě a druhá divize funguje v Praze. Tato pražská divize přitom působí na pražském trhu zcela samostatně včetně své obchodní politiky. Pro rozvoj oboru dopravního stavitelství naší společnosti jsme v loňském roce vstoupili jako 100% vlastník do společnosti Horstav Olomouc, od čehož si slibujeme nejen posílení své pozice právě v tomto sektoru, ale i rozšíření své působnosti na Olomoucký kraj. Celkově se tak počet našich zaměstnanců pohybuje kolem čísla 208.

Jak jste byli spokojeni s hospodářskými výsledky společnosti v roce 2015?

Rok 2015 byl pro společnost Ridera Stavební, a. s. veskrze pozitivní. Zatímco obrat společnosti v roce 2014 byl 540 miliónů korun, tak v roce 2015 přesáhl již 1 miliardu, což je nárůst o 100 %. Vzhledem k tomu, že obrat roku 2014 byl taktéž o 100 % vyšší než obrat roku 2013, lze říct, že společnost Ridera stavební, a.s. zažívá v posledních letech strmý vzestup.

Co způsobilo tak vysoké nárůsty obratů?

V loňském roce především náš vstup do oboru železničního stavitelství, kde jsme realizovali zakázky za 250 miliónů korun. Nejvýznamnější stavbou tohoto segmentu pak byla modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo), kde se jednalo o kompletní rekonstrukci tratě včetně trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení a opravy některých objektů. Velice dobře si ale vedly obě divize i v pozemním stavitelství a obě rovněž navýšily své obraty o 130 milionů korun.

Co považujete za své klasické stavitelství a na kterých zajímavých stavbách jste se v poslední době podíleli?

Zabýváme se výstavbou bytových domů, atypických rodinných luxusních sídel i komplexní revitalizací bytového fondu. Realizujeme i celá nová území pro bydlení včetně infrastruktury a jsme schopni vyhovět i speciálním přáním investorů, jako je např. forma výstavby „Design and build“, kdy zajišťujeme investorovi vše od projektového záměru, projektovou dokumentaci, financování i samotnou komplexní realizaci. Nyní se hodně zaměřujeme na privátní investory a vážíme si toho, že stavíme pro významné pražské developerské společnosti. Projekt SKY Barrandov, ulice Devonská, který nám byl svěřen, vyhrál dokonce architektonickou soutěž Realitní projekt roku 2016. Velice zajímavým soukromým investorem se stala církev, pro kterou jsme prováděli generální rekonstrukci katedrály Božského Spasitele v centru Ostravy. Zabýváme se i průmyslovými stavbami a ceníme si toho, že jsme zde mohli dodávat i pro tak náročného zákazníka, jako je ArcelorMittal, pro kterého jsme dodávali stavební část modernizace kotle K14 elektrárny. Bohaté zkušenosti máme také ze sportovních staveb, kde jsme se podíleli třeba na rekonstrukci Městského stadiónu v Ostravě, na kterém je každoročně pořádána Zlatá tretra Evropy.

Čím byla zajímavá rekonstrukce katedrály Božského Spasitele?

Už jen tím, že tato katedrála se nachází přímo v centru města Ostravy, jen pár kroků severozápadně od centrálního Masarykova náměstí. Délka chrámu je monumentálních 68 m, šířka 28 m a kostelu dominují dvě symetrické čelní věže vysoké 67 m. Chrám je schopen pojmout až 4 000 lidí a řadí se hned po Velehradu mezi největší basiliky na Moravě. Zadavatelem rekonstrukce byla diecéze Ostravsko - Opavská a pro tuto rekonstrukci bylo využito fondu česko-polské spolupráce. Zakázku jsme získali ve veřejné soutěži a jednalo se o nejvýznamnější církevní stavbu v Ostravě. Považujeme ji za náš prestižní projekt, kde jsme mohli ukázat všechny své schopnosti a jsme rádi, že se nám tuto stavbu podařilo realizovat k plné spokojenosti investora. Obnova tohoto chrámu spočívala v opravě fasád, střechy, podlah, dlažeb a dalších oprav vnitřního interiéru. Hodnota rekonstrukce byla 66 miliónů korun. Vzhledem k historické hodnotě katedrály bylo nutno postupovat velice obezřetně. Zajímavostí stavby bylo třeba lešení, které sahalo až do výšky 60 m. Velice novátorský přístup si také vyžádala rekonstrukce dlažby, která je složena z několika tisíc maloformátových dlaždic, které bylo nutno položit podle speciálního kladečského vzoru. V listopadu 2015 došlo k předání stavby, jejíž součástí byla také slavnostní mše. Vnímáme, že po restitucích církevního majetku bude zapotřebí stavební obnovy mnoha církevních památek a věříme, že díky této výborné referenci se nám podaří vstoupit i na tento stavební trh.

Zmínili jste se také o projektu SKY Barrandov. Čím je tento projekt výjimečný?

SKY Barrandov je novým bytovým projektem na Praze 5 a jeho výstavba je realizována ve dvou etapách. Projekt nabízí v první etapě 58 bytů v rozmezí dispozic od 2+kk až po 5+kk, včetně výjimečného střešního penthousu. Projekt fasád navrhla prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, což je velice známé jméno nejen mezi českými architekty. První etapu výstavby bychom měli dokončit v letošním roce. Zároveň jsme již započali druhou etapu, která by měla být dokončena v roce příštím. Tento projekt je výjimečný nejen svou polohou v lukrativní lokalitě s úchvatnými panoramatickými výhledy na Prahu, ale také svým architektonickým designem, který svou kvalitou poskytuje bydlení i pro ty nejnáročnější zákazníky. Hodnota projektu obou etap přesahuje 300 miliónů korun.

Na které sportovní stavby z poslední doby byste rádi upozornili?

O Městském fotbalovém stadionu v Ostravě – Vítkovicích jsme již hovořili. Podíleli jsme se ale také třeba na rekonstrukci hokejové Ostravar Arény v Ostravě, kde hrají 1. ligu Vítkovice. V Bohumíně jsme měli velice zajímavou zakázku, kterou byla krytá sportovní hala s největší vnitřní plochou v ČR. Nyní realizujeme dostavbu fotbalového stadionu v Karviné, který prochází kompletní modernizací včetně plochy. Hodnota této rekonstrukce přesahuje 100 miliónů korun a je to stavba, která je hodně podobná Městskému stadionu v Ostravě. Mohli jsme zde proto využít svých zkušeností a je třeba říct, že fotbalisté Karviné, kteří usilují o postup do nejvyšší soutěže, zde získají úžasný stadion. Díky těmto referencím se nám podařilo získat i další zakázku, a sice modernizaci zimního stadiónu v Čáslavi, kterou právě zahajujeme.

Jak vidíte výhled letošního roku?

Letošní rok by měl být takový stabilizační a chtěli bychom obhájit obrat roku loňského. S jeho navýšením v letošním roce nepočítáme, a to hlavně z důvodu neexistence evropských dotací. Nové dotační období se teprve rozjíždí, což samozřejmě zasahuje do průmyslové výstavby, dopravní infrastruktury i pozemního stavitelství. Předpokládáme, že posílit by měla bytová výstavba soukromých investorů v Praze, která by měla nahradit výpadky z jiných oblastí. Každý rok je trochu jiný a je třeba se s tím vyrovnat. Nyní se ale teprve soutěží stavby, které by se měly začít stavět od června, což ještě trochu zamíchá kartami. Přesná čísla roku 2016 tak zatím říct nelze. Předpokládáme ale, že bychom měli zůstat na mírně vyšším obratu než v loňském roce. Tak strmý nárůst, jako tomu bylo v posledních dvou letech, nelze opakovat stále. Není to ani naším cílem. Spíše máme v úmyslu společnost stabilizovat, zkvalitňovat a udržovat svou dosaženou pozici.

A jak vidíte vývoj stavebnictví v dalších letech?

Co se týče evropských dotací, tak k oživení by zřejmě mělo dojít již v příštím roce. Letos budou teprve vznikat programy a tituly, na které bude možno žádat a tato administrace potřebuje svůj čas. Největší rozmach staveb se pak dá očekávat v letech 2018-2020. Rozvoj bytové výstavby je v současné době dán velmi výhodnými úvěrovými podmínkami, takže mnoho lidí má zájem do svého bydlení investovat. Pokud ale banky tuto strategii změní, radikálně to změní i zájem o výstavbu nových bytů. Stavebnictví je velmi senzitivní obor. My celkem přesně víme, co se bude dít v tomto roce, a tušíme, co by mělo přijít v roce příštím. Moc dál se ale dohlédnout nedá. V našem regionu se spoléháme také na to, že budou pokračovat investice do průmyslových staveb a rozvoje podnikání. Některé projekty jsou zde již připravovány a my bychom se na nich chtěli podílet. Samozřejmě nás také potěší, když zdravotnictví a školství, které mohou i letos čerpat evropské peníze, vytvoří další možnosti pro stavebnictví, čímž by se alespoň trochu uvolnila atmosféra v oblasti zakázek.     

Co je tedy cílem společnosti Ridera Stavební, a. s.?

Našim cílem je být jednou z největších a nejspolehlivějších stavebních společností v ostravském a významnou v olomouckém a pražském regionu, která má své pevné místo na stavebním trhu a je schopna dodávat široké škále investorů. Jsme velice potěšeni tím, že se nám daří nacházet stále nové investory, a tím rozšiřovat své portfolio objednatelů a odběratelů staveb. Věříme, že tak tomu bude i nadále. Ceníme si i toho, že jsme součástí skupiny Ridera, která nám poskytuje silné finanční zázemí a velice dobré renomé, což nám pomáhá posilovat naši pozicí na trhu.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 596 971 111
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz, www.ridera-stavebni.cz