Provádí však také občanské stavby a průmyslovou výstavbu, o čemž svědčí opláštění fasády výpravní budovy a podhledu nástupišť železniční stanice Česká Lípa nebo rekonstrukce rodného domu Siegmunda Freuda v Příboře. V loňském roce se firma věnovala třem stěžejním stavbám, které bychom Vám rádi přiblížili.


Dům umění v Ostravě

Dům umění v Ostravě je jednopatrová budova v duchu funkcionalistického a konstruktivistic­kého slohu nacházející se v blízkosti kavárny Elektra. Objekt je sídlem Galerie výtvarného umění v Ostravě, ve které je možné zhlédnout rozsáhlou sbírku obrazů především z 19. a 20. století. Tato historická budova již nutně potřebovala rekonstrukci střechy, s čímž souvisela i sanace nadstřešních konstrukcí, světlíků a říms. Naše firma měla na starost rekonstrukci střechy z předzvětralého titanzinku a sanaci krovů. Samotná rekonstrukce střechy nebyla objemově nijak zvláště náročná, ale o to byla složitější. Na rovné střechy jsme použili falcovanou krytinu z titanzinkového plechu od firmy RHEINZINK. S techniky této společnosti jsme pak také řešili složité obklady sloupků. Velkou pozornost jsme museli věnovat také štítové stěně s historickými ornamenty. Speciální úkony vyžadovaly i hranaté žlaby, které jsou zavěšeny na speciálních hácích do spádu. Tyto háky bylo nutné nechat před montáží pozinkovat. Celá rekonstrukce vyžadovala precizní a speciální práce, které se lišily objekt od objektu.
Nádraží Čelákovice

Nádraží v Čelákovicích vzniklo jako součást odbočné trati z Lysé nad Labem na nádraží Praha–Těšnov Rakouské severozápadní dráhy. Podobu nádražní budovy navrhoval architekt Carl Schlimp. V letech 2018 až 2019 prošlo nádraží velkorysou rekonstrukcí, při které dostalo nové podchody, přístřešky a kompletní opravou prošla i nádražní budova. Naším úkolem byly podhledy a opláštění ocelových konstrukcí včetně nástupišť. Na stávající ocelové konstrukce byly ukotveny konzoly, na ně byl pak upevněn rošt a na tento rošt jsme připevňovali HPL desky  FUNDERMAX o tloušťce 0,8 mm. Opět se zde jednalo o vysoce přesnou práci, kdy tyto barevné desky byly vyřezávány do přesných tvarů, převážně trojúhelníkových. Na sloupy, které tvoří přístřešek, jsme pak tyto desky skládali, a sloupy tak vlastně vytvářejí siluetu košatého stromu. Desky byly upevňovány částečně nýtováním a částečně lepením systémem ­SIKA. Zvláštní pozornost bylo nutné věnovat přesným rozměrům spár. Tato železniční stanice Čelákovice se ve 13. ročníku soutěže společnosti SŽDC „O nejkrásnější nádraží roku 2019“ umístila na pěkném 2. místě.Altán DB v Opavě

Multifunkční altán už slouží klientům domova seniorů. Stavbou objektu bylo vytvořené zázemí k trávení volného času uživatelům Domova Bílá Opava v opavské Rooseveltově ulici.
Objekt má spoustu technických vychytávek, multifunkční se mu přezdívá právem, neboť je předpoklad, že zde budou klienti trávit nejen svůj volný čas, ale že altán bude sloužit také aktivizačním činnostem, společenským a kulturním událostem. Přístřešek má 12 x 10 m a pojme až 25 lidí. Konstrukce je ocelová, zastínění objektu umožňují žaluzie, které jsou ovládané motory na dálkové ovladače. Celý venkovní areál je řešen bezbariérově. Úkolem naší společnosti bylo kompletní provedení altánu včetně venkovních úprav, zasklení HS portály i instalace venkovních žaluzií. Pro střešní konstrukci jsme použili asfaltové pásy.


Projekce

Novinkou společnosti Stav Moravia je projekční oddělení v centru Ostravy, které se zabývá:
projektováním pozemních staveb (rodinné domy na míru, bytové a občanské stavby, halové objekty)
inženýrskou činností (zajístíme za vás komunikaci s úřady a dotčenými orgány)
projekty rekonstrukcí (navrhneme efektivní způsob rekonstrukce všechn druhů staveb)
zaměřování staveb (pasportizace staveb a dokumentace skutečného provedení)
vizualizace staveb (3D modely staveb, vizualizace interiéru a exteriéru)

STAV MORAVIA spol. s r. o.
Jirská 30, 702 00 Ostrava 1
tel.: 596 134 676, 596 136 031
www.stavmoravia.cz