Že se jedná o opravdu ojedinělý projekt, napovídá nejen prestižní ocenění Realitní projekt roku 2015, udělené nejen architekty, ale i odbornou porotou, kterým se již teď může projekt pochlubit, ale zejména také zájem o projekt ze strany široké veřejnosti a fakt, že drtivá většina bytových jednotek v objektu 1. etapy byla prodána ještě před dokončením hrubé stavby.

V současné době společnost Ridera Stavební a. s. realizuje další etapu tohoto projektu, která na slavnostně otevřenou 1. etapu bezprostředně navazuje. Celkové náklady na obě etapy projektu dosahují objemu 320 mil. Kč bez DPH.

Jedná se o designový bytový dům ve vysokém standardu provedení. Specialitou projektu je otevřená fasáda s balkony s výhledem do Prokopského údolí a na panorama Prahy, která svými organickými tvary charakterizuje práci paní profesorky Ing. arch. Eva Jiřičné, CBE. Na fasádu je použita speciální několikavrstvá metalická stěrka od firmy STO. Konstrukčně jde o železobetonovou monolitickou konstrukci s vyzdívkami o 9 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Dalšími zvláštnostmi tohoto projektu jsou např. systém vnitřního větrání s rekuperací od firmy Haidy s možností jeho povýšení na „inteligentní“ systém ovládání celého bytu, nebo speciální stěrky na balkonech.


Ridera Stavební a. s.
Stavba Rezidence SKY Barran­dov právem patří mezi nejvýznamnější stavby realizované společností Ridera Stavební a. s. Tato společnost působí na českém trhu již více než 60 let a za tuto dobu již realizovala nepřeberné množství zakázek v mnoha oborech pozemního stavitelství a pro široké portfolio objednatelů. Za všechny v nedávné době dokončené stavby je nutno zmínit například:

Rezidence Na Beránku
Projekt se skládá z několika částí – realizace komplexní infrastruktury lokality pro budoucí výstavbu bytových a rodinných domů, výstavby celkem 5 bytových viladomů a výstavby dvou etap řadových rodinných domků ve vysokém standardu
.
V rámci infrastruktury byly provedeny terénní úpravy vč. kompletní infrastruktury v lokalitě. Součástí bylo také provedení rozsáhlých akustických valů a množství gabionových opěrných stěn.

Bytové domy mají 3 nebo 4 nadzemní a 1 společné podzemní podlaží. Konstrukce je železobetonová monolitická s vyzdívkami. Rodinné domky jsou dvojpodlažní s garáží se zděnou konstrukcí z pálených cihel a železobetonovými stropy. Předmětem zakázky je kompletní výstavba domů na klíč vč. rozvodů technologií, fasády ve vyšším tepelně-technickém standardu a venkovních úprav. U rodinných domků je součástí dodávky tepelné čerpadlo.


Stadion Čáslav
V rámci této zakázky bylo provedeno halové zastřešení ledové plochy a dostavba zázemí ke stávající nekryté ledové ploše, na kterou stavba bezprostředně navazuje a která slouží pro sportovní účely, veřejné bruslení a hokej. Objekt obsahuje 11 šaten, posilovnu, odpovídající hygienické zázemí, tribunu pro 420 diváků, halu s ledovou plochou s kapacitou 60 osob a v případě konání společenských akcí s kapacitou až 1125 osob. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Architektonické řešení vychází z umístění objektu na hranici sportovního areálu a městské zeleně v přímé návaznosti na městskou zástavbu.


Developerské společnosti
Společnost Ridera Stavební a. s. realizuje stavby také pro největší české developerské společnosti, za všechny jsou to např. společnosti Central Group a. s. nebo Finep CZ a. s. Pro prvně jmenovaného developera byla právě dokončena výstavba luxusního projektu Rezidence Mozartova v Praze 5, nebo polyfunkčního domu Na Groši v Praze 10. Pro Finep CZ a. s. společnost Ridera Stavební a. s. aktuálně realizuje bytové domy v lokalitě Britská čtvrť a též soubor luxusních nízkoenergetických rodinných domů v téže lokalitě.

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: +420 596 971 111
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz
www.ridera-stavebni.cz