Tento program umožňuje vlastníkům rodinných a bytových domů čerpat dotaci zejména na zateplení stávajících domů, pořízení ekologického vytápění nebo na stavbu pasivního domu.
Zaměření programu vyžaduje využití takových výrobků, technologií, zařízení a poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu způsobem šetrným k životnímu prostředí a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů.
Jednou z firem, která má se zateplováním objektů bohaté zkušenosti, je pražská společnost Unix s.r.o. Na svém kontě má firma řadu zdařilých realizací individuálních rodinných domů, bytových objektů, oprav památkově chráněných budov, rekonstrukcí střešních plášťů i staveb pro veřejný sektor.
V posledním období byli pracovníci společnosti postaveni před dva poměrně rozsáhlé úkoly. Prvním z nich byla Výstavba nového areálu Školky okrasných dřevin pro Lesy ČR a druhým pak byla Rekonstrukce Vily Hvězda na vícebytový objekt.
Jak nám řekl ředitel společnosti, pan Ing. Ivan Brandejs, výstavba areálu školky okrasných dřevin byla poměrně rozsáhlou a typem prací různorodou akcí. K celé akci dodává: "Realizace akce spočívala ve výstavbě několika objektů. Největším z nich je provozní objekt, který se skládá ze čtyřech částí. V první z nich jsou umístěny kanceláře, v další části je situována jídelna a výdej stravy. Budova je vybavena také šatnami a sociálním zařízením. Dalším z objektů je skleník, který slouží k pěstování sazenic dřevin a dalších rostlin. Nový areál disponuje také prodejním kioskem. Jeho specifikem je to, že jej tvoří dřevostavba. Jsou zde i garáže a dílna, pro které bylo využito prefabrikovaných objektů. Nově vybudovány byly také jímka dešťových vod, dále přípojky středotlakého a nízkotlakého rozvodu plynu, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, oplocení a veřejné osvětlení. Rozšířena byla i stávající příjezdová komunikace do areálu. Náklady akce přesáhly částku 20 mil. Kč."

Daří se vám dále rozvíjet i vaše developerské aktivity?

Jsem přesvědčen o tom, že daří. Po dokončení úspěšného projektu výstavby šesti nadstandardních řadových domů na Hillebrantově ulici v Praze 5 jsme ve spolupráci s developerskou firmou CC Real provedli kompletní rekonstrukci rozsáhlé vily s názvem Hvězda v ulici Zeyerova Alej na Praze 6. Starý, naprosto vybydlený objekt jsme koupili a později změnili k nepoznání. Byly zde provedeny kompletní nové rozvody všech instalací, výměna oken, střechy, rekonstrukce fasády, sociálního zázemí i proměna vnitřních dispozic vily tak, aby zde mohlo vzniknout několik bytů. Rekonstrukce ­vily si vyžádala prostředky ve výši 12 mil. Kč

Pokračujete i ve vaší tradiční specializaci realizace půdních vestaveb?

Ano. Poměrně rozsáhlou půdní vestavbu jsme v loňském roce provedli na Mělnické ulici č.p. 4 v Praze 5. Nákladem cca 15 mil. Kč zde vzniklo zde několik nových, atraktivních bytových jednotek.

Jaké jsou nejnovější aktivity vaší společnosti?

V současné době máme v přípravě realizaci dalšího developerského projektu pro bydlení na velmi pěkném místě v Praze. Zde chceme dořešit pouze několik drobných detailů. Naše zkušenosti bychom rádi nabídli i lidem, kteří se chystají v souvislosti s programem Zelená úsporám zateplovat své rodinné domy či rekonstruovat zdroj jejich vytápění. V tomto směru máme na svém kontě řadu úspěšných realizací a věřím, že díky tomuto programu budou další rychle přibývat.

Děkujeme za rozhovor
a
srdečné přijetí

Ivo Románek


Unix s.r.o.
Prosecká 74, 190 00 Praha 9 - Prosek,

tel./fax: 286 580 592, tel.: 286 891 823
e-mail: unixsro@unixsro.eu,
www.unixsro.eu