Jedné z nich se fantastickým způsobem zhostila společnost Centroprojekt. Ptáte se, v čem zdařilost a výjimečnost tohoto projektu spočívá? Zejména v tom, že ačkoliv rekonstrukce vtiskla budově zcela nové moderní prvky, její vzhled se od původního takřka neliší a zcela respektuje dřívější architekturu Baťova Zlína. To je pro budoucí zachování originality města mimořádný přínos.

Náročná proměna funkce a modernizace vzhledu baťovského obilného sila postoupila v soutěži Stavba roku mezi 30 nejlepších staveb. Původní vzhled budovy zůstal zachován, nejviditelnějším moderním prvkem se stalo nové pojetí vstupní části a foyer.Proměna původní stavby na moderní víceúčelovou budovu byla výzvou, která si zaslouží účast ve Stavbě roku. „Shodli jsme se s investorem i architektem, že tato ojedinělá konverze snese co do objemu a naprosté změny funkce srovnání s dalšími zajímavými stavbami,“ říká Vít Mach, marketingový manažer CENTROPROJEKT GROUP a. s.Monolitické sýpky na obilí z roku 1938 tak v minulém roce nahradily vzdušné a prosklené kanceláře, moderní datové centrum a další nezbytné prostory investora, společnosti NWT a. s.Motivací ke kompletní rekonstrukci zanedbané budovy byla potřeba sestěhovat oddělené provozy společnosti NWT na jedno místo. Výhodou tohoto sila je celková podlahová plocha 8 200 m2 na zastavěné ploše 1 400 m2. „Nepopiratelnou výhodou je také těsná blízkost kapacitní silnice I/55, vlaku i cyklostezky. Navíc se jedná o nepřehlédnutelnou dominantu západního okraje centra Zlína,“ připomíná logistické výhody umístění sila Vít Mach.

Během 80 let od sila k moderní budově
Původní objekt postavilo v roce 1938 stavební oddělení firmy Baťa jako obilné silo. Konstrukčně budova využívala baťovský modul o rozměrech 6,15 x 6,15 m. Účelu stavby odpovídalo i dispoziční řešení interiéru rozděleného na jednotlivá sila. Přesto byla tato stavba již brzy po válce částečně adaptována pro jiné účely.Pozvolný ústup od původního zaměření pokračoval až do 90. let, kdy už se nové využití hledalo obtížně. Nakonec celou budovu koupila společnost NWT, která chtěla objekt odvážně transformovat pro své potřeby a prezentační účely. Kompletní změna účelu stavby byla dokončena za pouhý jeden rok, od ledna do prosince 2014, kdy byla stavba zkolaudována. „Pro Centroprojekt byla tato zakázka o to zajímavější, že naši dřívější kolegové tuto budovu projektovali. Pro celý realizační tým byla i z těchto důvodů práce na projektu skutečně zavazující. Takto ojedinělý náhled do práce kolegů z 30. let minulého století se totiž nepovede každý den. Nyní jsem přesvědčen, že výsledek stojí opravdu za to!“ dává do souvislostí výstavbu, rekonstrukci a historii projekční firmy Vít Mach.

Účastníci rekonstrukce sila
Investor: NWT a.s.
Koncepční studie:
Ing. arch. Ladislav Semela
Projekt:
CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Dodavatel stavby:
Navláčil stavební firma, s. r. o.

Centroprojekt GROUP a. s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín
tel.: 573 038 200
e-mail: ctp@centroprojekt.cz , www.centroprojekt.cz