„Montáž nosníků na dvou nadjezdech v km 88 a 83 proběhne přes dvě po sobě jdoucí víkendové noci. Na mostě v km 88 bude usazeno 10 ks nosníků (5 ks a 5 ks po polovinách dálnice) a na mostě v km 83 pak 6 ks (3 ks a 3 ks po polovinách dálnice) nosníků. Vždy v době usazování nosníku bude dálnice na polovině, kde bude osazování probíhat, uzavřena. Poté bude provoz puštěn, než bude nachystaný další nosník,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V noci z 20. na 21. června bude probíhat montáž nosníků na mostě v km 88,400 dálnice D1. Na tento most bude usazeno celkem 10 ks nosníků. Přes každou polovinu dálnice 5 ks. Práce začnou ve 21 hod, kdy dojde k usazení prvního nosníku. Dálnice ve své levé části (z Brna na Prahu) bude 20 min uzavřena. Následně bude provoz puštěn po dobu přípravy dalšího nosníku, takto celkem 5x na levé části dálnice a poté 5x na pravé části dálnice. Usazování je naplánované do 10 hod následujícího dne. Po dobu uzavření dálnice nebudou stanoveny objízdné trasy.

V noci z 21. na 22. června bude následovat montáž nosníků na mostě v km 83. Zde dojde k montáži 6 ks nosníků. Akce se bude opakovat ve stejném režimu, jako u mostu v km 88, jen k přerušení provozu dojde 3x na pravé části dálnice (tj. z Prahy do Brna) a poté 3x na levé části. Tyto práce proběhnou v čase od 21 hod 21. června do 7 hod 22. června.

„Prosíme řidiče, aby si svou cestu v uvedených termínech naplánovali a počítali s případným zdržením, které mohou krátkodobé uzavírky dálnice způsobit,“ dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Modernizace dálnice D1 v úseku D1 EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec v délce 8,820 km zahrnuje kompletní výměnu dvou mostů v km 83,84 a v km 88,39. Mosty byly odstraněny v březnu 2020. Hotové nové mosty budou na podzim 2020.

Další dva mosty přes trasu dálnice byly realizovány v roce 2018 v rámci samostatné zakázky. Součástí modernizace daného úseku je také oprava MÚK Speřice a Humpolec. Úsek dálnice bude rozšířen a stávající asfaltový povrch bude nahrazen novým cementobetonovým. Součástí prací jsou činnosti ve středním dělícím páse, na inženýrských sítích, odvodnění dálnice, vodorovném a svislém dopravním značení. Dokončení prací se plánuje na podzim 2021.

foto: Eurovia

www.eurovia.cz