Pane doktore, mohl byste nám, prosím, trochu přiblížit společnost JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o.?

JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o. je česká společnost, která je majoritně vlastněna přímo německými výrobci, našimi matkami, což jsou firmy JORDAHL GmbH, PFEIFER Seil und ­Hebetechnik GmbH a H-BAU Technik GmbH. Tyto tři silné německé společnosti se dohodly na spolupráci a společně vystupují na stavebním trhu. Ač se pohybují ve stejné oblasti, jejich výrobky si navzájem nekonkurují. Portfolio všech jejich produktů je velice široké a v naší databázi máme kolem 5 000 položek. Obecně se dá říct, že divize společnosti Pfeifer, kterou v ČR zastupujeme, se zabývá prvky pro kotvení, spojování a transport prefabrikovaných dílců. Společnost Jordahl je orientovaná spíše na monolitické konstrukce, kde hlavním produktem jsou kotevní kolejnice, dále dilatační trny, smyková výztuž a kotvení lícového zdiva. H-Bau Technik vyrábí dva stěžejní produkty. Jsou jimi jednak systém PENTAFLEX, který zajišťuje izolaci spodní stavby formou bílé vany a produkt ISOPRO, což je nosný tepelně-izolační prvek mezi železobetonovou konstrukcí a balkónem zabraňující vzniku tepelného mostu. K těmto dvěma nosným produktům pak nabízí celou škálu dalších výrobků typu jednoduchých dilatačních trnů, vylamovací výztuže, papírového bednění, odhlučnění schodišť, příslušenství k výztuži a bednění atd.

Spektrum všech produktů, které nabízíte, je opravdu velice široké a nelze se věnovat všem najednou. Pojďme proto pro dnešek najít téma, kterému bychom se věnovali trochu šířeji.

Možná by pro vaše čtenáře mohlo být zajímavé věnovat se zde problematice izolace spodní stavby železobetonové konstrukce formou bílé vany. Bílá vana je z hlediska návrhu izolace spodní stavby poměrně složitá, protože izolační funkci přebírá železobetonová konstrukce, nepoužívá žádné fólie a těsní detaily. Při návrhu bílé vany je potřeba zjistit základní parametry, a to v jakém prostředí se bude stavba nacházet a jak suché prostředí požadujeme uvnitř konstrukce. S tím pak souvisí návrh množství výztuže v ŽB stěně, kvalita a dimenze betonové konstrukce. Výztuž, beton a statické zatížení ovlivňují velikosti trhlinek v betonu a právě tyto trhlinky nás limitují v tom, jak dalece bude splněna hydroizolační funkce bílé vany. Do hry vstupují také jednotlivé detaily, které nesplňují maximální možnou trhlinku v betonu, kterou jsme spočetli na základě výztužní, tvaru betonové konstrukce a samozřejmě zatížení. Tím jsou pracovní spáry, řízené spáry, dilatační spáry, prostupy pro spínání bednění a prostupy kanalizace, vody, elektra a další. A právě tady přichází společnost H-Bau Technik se svou ucelenou řadou produktů ­PENTAFLEX, který řeší veškeré tyto problémy.

Které produkty řady PENTAFLEX nabízíte pro konkrétní detaily?

Do pracovní spáry máme v nabídce těsnicí plech PENTAFLEX KB. Pro pracovní spáru, kterou chceme bednit, je to PENTAFLEX ABS s vyztuženým ztraceným bedněním. Pro řízené spáry dodáváme PENTAFLEX OBS. PENTAFLEX Transwand je určen na prostupy a PENTAFLEX OPTI se používá pro spínání bednění. Důležitým prvkem je také PENTABOX, což je těsnicí vylamovací výztuž. PENTAFLEX DFA je pak prvek pro utěsněné napojení pracovní spáry na dilatační spáru. Dilatační spára je z hlediska izolace slabé místo konstrukce. K její utěsnění používáme těsnicí pásy D, DA, FA… značky KUNEX.

Na čem je celý systém PENTAFLEX postaven?

Na bitumenových nástřicích nebo povlacích. Každý prvek, patřící do systému PENTAFLEX, ať už je to plech v pracovní spáře, křížový plech v řízené spáře nebo plastová trubička pro spínací tyče, je opatřena bitumenovým nástřikem o tloušťce 0,3 mm. Při hydrataci betonu, kdy vzniká teplo, tento bitumen změkne, začne s betonem reagovat a těsně se s ním spojí. Po vychladnutí je pak vše velice dokonale utěsněno, soudržnost s betonem je na velice vysoké úrovni a je rozhodujícím faktorem ovlivňující hydroizolační vlastnosti. Samozřejmě existuje minimální hodnota zabetonování těsnicího plechu, aby spoj řádně těsnil. V našem případě se jedná o 3 cm v betonu a pak jsme schopni garantovat přenos tlaku až 5 barů (50 m vodního sloupce).

Jaké jsou největší přednosti vašeho systému?

Především je to jednoduchost montáže, při které není potřeba mít žádné speciální nářadí. Veškeré produkty se k sobě pouze přikládají, přelepují nebo spínají sponami a na to pracovníkovi stačí jen kleště a šikovné ruce. Nepotřebujete žádné svářečky a vlastně ani žádnou zásuvku. Dva pracovníci si s celou montáží velice snadno poradí a dokonce ji lze realizovat i pouze jedním pracovníkem, což je ale fyzicky náročnější. Další obrovskou výhodou je, že tento produkt má na trhu největší odolnost proti tlaku vody. Garantujeme, že při zabetonování 3 cm těsnicího plechu do betonu přeneseme tlak 5 barů, což znamená, že i při zabetonování menšího množství ještě stále máme určitou rezervu. Na stavbě se občas stane, že třeba kvůli nepřesně usazenému armokoši nebo bednění budou zabetonovány pouze 2 cm. I pak ale náš spoj přenese asi 3,3 barů (33 m vodního sloupce), což je dostatečné pro drtivou většinu stavebních konstrukcí. A tím se většina výrobců pochlubit nemůže. Pro projektanty je pak velice přínosné, že systém PENTAFLEX řeší komplexně všechny problémy izolace ŽB konstrukce formou bílé vany a my mu zde nabízíme svou pomoc. Stavební firma mnohdy vysoutěží zakázku, v níž je uvedena v položkovém rozpočtu kolonka „bílá vana – kpl“ (komplet). Projektant naprojektuje výztuž a beton, ale co detaily? Ty projektant většinou není schopen z časových důvodů přesně navrhnout a my jsme tady od toho, abychom mu byli úzce nápomocni a pomohli mu navrhnout nejvhodnější možné řešení.

Jaké jsou jiné způsoby utěsňování spár a nabízíte je taktéž?

Pokud bychom se věnovali pouze pracovní spáře, mohli bychom k utěsnění navrhnout například plechy s krystalizací. Tyto krystalizační plechy mají své omezené schopnosti a v určitých chvílích nefungují. My tyto krystalizační plechy také vyrábíme, patří na stavbu, ale mají prokazatelně horší odolnost proti tlaku vody. Navíc nemají dořešeny všechny systémové prvky, aby bylo řešení bílé vany komplexní. Další možností jsou bentonitové pásky. Jejich základní vlastností je, že pokud se k nim dostane vlhkost, nabobtnají a prostor utěsní. Nevýhodou u běžně používaných typů je, že pokud se tak stane vícekrát, bentonit se postupně vyplaví a dál již netěsní. Pokud se však na stavbě nepodaří přesně zabetonovat plech, lze je použít jako opravný prvek. Mnohdy se proto nepoužívá jako primární ochrana, ale spíše pro tyto opravy. My jej dodáváme v několika typech provedení pod názvem SWELLFLEX. Dalším řešením těsnění jsou injektáže. V některých konstrukcích se využívají jako základní systém, jinde pouze jako systém pojistný. Jejich výhodou je možnost doinjektování tam, kde prostor dostatečně netěsní. Nevýhodou je vyšší cena. V naší nabídce najdete kompletní škálu injektáží pod názvem PLURAFLEX. Všechny tyto další možnosti těsnění se běžně používají. Žádný z nich ale komplexně neřeší problémy bílé vany tak, jako tomu je u systému PENTAFLEX.

Samozřejmě máte na celý systém PENTAFLEX veškeré dostupné certifikáty…

Všechny produkty systému PENTAFLEX jsou vyráběny v Německu a všechny také disponují veškerými potřebnými certifikáty. Pro Českou republiku máme i německý certifikát AbP, což je ekvivalent k českému formátu „Osvědčeno pro stavbu“. Tady bych rád upozornil naše zákazníky, jak důležitý tento certifikát je a také na to, že pouze minimum našich konkurentů se jím může prokázat. Pro uvedení jakéhokoliv produktu na český trh zákon požaduje, aby prodejce dodal certifikát EU nebo ČR, prohlášení o shodě v českém jazyce a návod k použití v českém jazyce. Projektanti ani stavební firmy ale většinou nevědí, že toto uvedení výrobku na trh jim negarantuje, že takovýto výrobek může být zabudován do stavby. A to je naprosto klíčové, protože zodpovědnost za výrobek, který je osazen do stavby bez certifikátu „Osvědčení pro stavbu“, zůstává na projektantovi nebo případně na stavební firmě. Dodavatel takovýchto materiálů je zcela z obliga, protože udělal vše, co mu zákon nařizuje. Bohužel výrobky těchto společností zaplavují český trh až z 80 % a projektanti a stavební firmy si neuvědomují, jak hodně při použití jejich výrobků riskují. Tento přístup – dobře prodej a pak už se nestarej – naše společnost, i díky německým matkám, nemá a mít nechce. Naopak. Snažíme se vše dělat kvalitně a správně. Nabízíme odbornost a pokud si někdo naše materiály koupí, může se spolehnout, že za ně taky ručíme. Pokud nastane jakýkoliv problém, zodpovědnost pak padne na nás. S tím souvisí i skutečnost, že naše společnost má pojištění škody způsobené vadným výrobkem až do výše 10 mil. eur, takže případné problémy skutečně vyřešíme! A to je záležitost, která stojí za zvážení.

Na kterých stavbách bychom materiály PENTAFLEX mohli najít?

Těch staveb je opravdu hodně. Pokud bych měl vybrat alespoň ty nejzajímavější z nich, tak bych jmenoval třeba stavbu CLASSIC 7 Business Park v Praze–Holešovicích, CEITEC, což je středoevropský technologický institut v Kampusu v Brně, Divadlo Jízdecká v Plzni a teď začínáme dodávat materiály na stavbu NTIS, což je nové výzkumné centrum na Západočeské univerzitě v Plzni. Máme za sebou spoustu bytových domů jako třeba Čakovický park nebo Rezidence 3D v Modřanech. Velice zajímavou stavbou byl také hotel Montana ve skiareálu Monínec, kde nás čekala velice složitá konstrukce základové desky. V tomto hotelu jsou vířivky a bazény různě zapuštěny do terénu, takže celý projekt základové desky byl tvarově poměrně velice složitý.

Jak jste spokojen s hospodářskými výsledky letošního roku?

Nemůžeme si stěžovat, protože oproti roku 2011 se nám obrat zvýšil o 20 %. Je to dáno především tím, že jsme se začali intenzivně věnovat právě izolacím železobetonových konstrukcí. Hodně se věnujeme projektové přípravě a rozšířili jsme i portfolio nabízených produktů právě v oblasti bílých a hnědých van. Naše mateřské firmy jsou nesmírně silné a každá z nich investuje obrovské prostředky do vývoje, takže každý rok přichází na trh minimálně 5 inovací nebo nových produktů. Sortiment tak neustále roste a máme svým zákazníkům co nabídnout.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač

Jordahl & Pfeifer Stavební technika, s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5
Tel.: +420 272 700 701 (Praha)
Tel.: +420 354 426 092 (Cheb)
Fax: +420 272 700 704 (Praha)
E-mail: info@jpcz.cz