Quickbloc splňuje jako mobilní stavebnicový systém z betonových prefabrikátů nejvyšší nároky na stavby z betonu. Patent uznávaný v celé Evropě umožňuje rozmanité upořádání nosných konstrukcí při výstavbě sekcí a používá se v nejrůznějších oblastech. Stavby, které jsou zapotřebí pouze na omezenou dobu (dočasné stavby), s dílci Quickbloc rychle a bez poškození postavíte a opět rozeberete.

Quickbloc je:
- mobilní betonový modulární systém z prefabrikovaných dílců,
- sofistikovaný stavebnicový systém,
- vícenásobně použitelný bez poškození,
- staticky ověřený, certifikovaný a odzkoušený,
- jediný systém tohoto druhu s kotvením,
- rychle smontovatelný s pestrou škálou využití,
- ekonomický.

Bloky se jednoduše skládají na sebe


Oblasti použití:
- v odpadovém hospodářství a v recyklačních zařízeních jako skladovací boxy na sypký materiál, přepážky, halové konstrukce,
- stavební dvory a komunální zařízení jako skladovací boxy na vytříděný odpad, protipovodňová ochrana, uzavírka komunikací,
- energetika – tepelné zužitkování odpadů a obnovitelná energie jako skladovací boxy na štěpky, skladové haly,
- štěrkovny jako boxy ke skladování písku / štěrku / kamene,
- zemědělství jako obilná sila, jímky na kejdu, skladovací boxy, průjezdní sila,
- infrastruktura – garáže, haly, opěrné a zádržné zdi atd.

Ukotvení pomocí systému quick-foundationbloc pro dosažení vysoké únosnosti a stability


Statika – jediný certifikovaný systém

Jedinečné stability ­konstrukcí z dílců Quickbloc se dosahuje tím, že jsou bloky k sobě napojeny a ukotveny. Jako jediný systém má ověřený a certifikovaný statický posudek vůči zatížení při nárazu.
- Typizovaná statika pro rovné stěnové systémy
- - neukotvené
- - ukotvené (quick-anchorbloc + quick-basebloc + quick-foundationbloc).
- Zatěžovací zkoušky provedené v HTLVA Rankweil.
- Statické posouzení od Ziviltechnikerbüro gbd – skupina Bau Dornbirn.
- Ověřeno a certifikováno pro Rakousko a Německo v LGA – zkušební úřad pro statiku stavebních konstrukcí v Mnichově.
- Posouzeno na stabilitu a bezpečnost proti zatížení od ­nárazu.

Možnost opakovaného použití
- Jednotlivé dílce systému Quickbloc je možné kdykoliv bez poškození sestavovat a rozebírat.
- Proto tento systém představuje značnou úsporu například pro stavební dvory a komunální podniky.