Jde o stavebnicový systém. Konstrukce jednotlivých součástí umožňuje instalaci ochran malého rozsahu, jež zajistí nejvyšší možnou míru bezpečnosti. Systém CITYBLOC® nejen chrání účastníky provozu, ale také usměrňuje proud dopravy a vymezuje jednotlivá prostranství.

Bezpečnost a zkušenosti

Nový systém CITYBLOC® využívá zkušeností získaných při výrobě silničního zádržného systému DELTABLOC®. Jeho patentovaný systém propojení je také součástí systému CITYBLOC®. Bezšroubové spojení zajišťuje nejen snadnou instalaci, samostatný řetězec ještě více zvyšuje bezpečnost. Sortiment doplňuje široká řada upevňovacích prvků pro uchycení dopravních značek a plotů.

V současné době neexistují předpisy ani normy pro zádržné systémy, které se týkají oblastí městského centra. Avšak zejména v centrech měst, kde je na omezené ploše třeba ochránit mnoho různých účastníků provozu a zabezpečit proud dopravy a staveniště, je potenciální ohrožení mimořádně vysoké. CITYBLOC® je první silniční záchytný systém pro městskou dopravu, který úspěšně prošel nárazovými zkouškami ve shodě s normou EN 1317-2. Dle specifikací nárazové zkoušky TB21 bylo vozidlo o hmotnosti 1300 kg navedeno při rychlosti 80 km/h na bezpečnostní zábranu CITYBLOC®. Systém dosáhl nejlepšího možného výsledku T1/W1. To znamená, že řetězec zábran CITYBLOC® se posune maximálně o pouhých 12 cm. Při rychlosti 50 km/h je výpočtový posun jen 6 cm!

Nový systém CITYBLOC® využívá zkušeností získaných při výrobě silničního zádržného systému DELTABLOC®.
*Celkový systém je založený na odzkoušeném spojení zámkem použitém v systému CB 240.


Bezpečnost na staveništi

Staveniště v městské zástavbě často představují vysoké potenciální riziko. Systém CITYBLOC® chrání účastníky provozu i stavební dělníky. Tento systém je obzvlášť vhodný pro zabezpečení malých prostorů. Speciální poloměry zakřivení umožňují flexibilní přizpůsobení místním podmínkám. Systém CITYBLOC® TMB byl navržený pro snadné a bezpečné označování nebezpečných míst. Speciální tvar prvků umožňuje snadné uchycení dopravních zařízení a značek.

Flexibilní ochrana, bezpečné navádění, účinné oddělení


Proud dopravy

Pomocí prvků systému CITY­BLOC® a široké řady upevňovacích prvků lze bezpečně oddělit cyklistické a pěší stezky i chodníky od motorové dopravy. Tím se snižuje nebezpečí nehod všech účastníků provozu. Systém CITY­BLOC® také představuje ideální řešení pro parkoviště a zastávky veřejné dopravy, jelikož jeho prvky dokáží oddělit tyto prostory od proudu dopravy a chránit zranitelnější účastníky provozu.

Doprava v klidu

Systém CITYBLOC® nachází široké uplatnění v dopravě v klidu. Na parkovištích i v komerčních a průmyslových areálech se používá jako ohraničující či ochranný prvek. Lze jím bezpečně a individuálně oddělit skladovací a nákladové plochy, nebezpečná místa, náspy a zelené plochy, jakož i jednotlivé pozemky a přístupové cesty. Systém CITYBLOC® zaručuje maximální bezpečí také na různých akcích, na letištích, nákladových dvorech a v přístavištích.
Bezpečnostní zábrana CITY­BLOC® byla speciálně vyvinuta k ochraně malých prostorů. Vyznačuje se malým počtem promyšlených stavebnicových prvků. Zejména obloukové prvky (45° a 90°) poskytují flexibilní ochranu na omezené ploše.
Díky různému zaoblení a osvědčenému systému propojení DELTABLOC® je instalace snadná a flexibilní. Zábrany na veřejných, komerčních a průmyslových prostranstvích lze díky tomu snadno a bezpečně sestavit.