MABA Prefa je součástí rakouského koncernu Kirchdorfer, který je dlouhodobě významným partnerem rakouských drah ÖBB a výroba hran nástupišť byla realizována právě v závodě ve Veselí nad Lužnicí. Společnost tak naplňuje své strategické cíle a rozšiřuje již nyní širokou paletu železobetonových výrobků o další segment.

Nástupištní hrany UB13
Nově vyprojektovaný stavebnicový systém odpovídá současným požadavkům z hlediska geometrie a montáže. Nabízený jednoduchý design a vysoká kvalita povrchu umožňují snadnější čištění kolejového lože. Jednotlivé prvky jsou spojovány systémem pero/drážka. Použité třídy betonové směsi zajišťují odolnost vůči mrazu a solím a nevyžadují již další impregnaci. Pilotním projektem, kde je aktuálně tento systém realizován, je železniční nádraží v Kladně.