Kanalizační stoka J1 se sklonem 33,6 ‰ byla navržena v profilu DN 1 000. Pokládka trub byla rozdělena do dvou úseků. Dne 6. a 7. ledna 2021 byl položen první úsek mezi šachtami ŠJ1_4 a ŠJ1_5. Druhý úsek mezi ŠJ1_5 a ŠJ1_6 byl položen 13. ledna 2021 téměř celý, vyjma jedné trouby a jednoho šachtového dílu, které se pokládaly v následujících dnech.

Na základě jednání investora, společnosti Ivestiční Delta, a. s., a dodavatele, společnosti ­HECKL s. r. o., se správcem a provozovatelem kanalizační stoky bylo v rámci Společné materiálové komise správce a provozovatele rozhodnuto, že v rámci stavby veřejné gravitační kanalizace bude vyzkoušen v zahraničí tradiční, avšak v České republice stále ještě ne příliš rozšířený typ materiálu. Na stavbu bylo dne 19. a 20. listopadu 2020 společností ­HECKL s. r. o. dodáno 21 kusů kruhových, tři metry dlouhých polymerbetonových trub ­POLYCRETE® PRC-OC DN 1 000 o vnějším profilu DA 1 185 mm a pevnostní třídě 121, vyrobené dle DIN EN 14 636-1 (ČSN EN 14 636-1), a čtyři šachtové díly DN 1 000 o půlmetrové délce. Minimální hodnota mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení pro trouby POLYCRETE® u profilu DN 1 000 je 121 kN/m. Trouby byly jednostranně osazeny zásuvnými spojkami z nerez oceli V4 se symetrickým dvojitým těsněním. Šachty, do kterých se napojovaly polymerbetonové šachtové díly PRC-OC, byly vyrobeny ze železobetonu.

V Radlicích byly instalovány moderní kanalizační trouby POLYCRETE® z polymerbetonu


Instalace moderních trub ­POLYCRETE® z polyesterových pryskyřic s tlakově odolnými kvarcity ukázala výhody tohoto materiálu již během pokládky. Díky nižší hmotnosti trub nemusela být na stavbě nasazena těžká technika a usazování trub bylo rychlejší, než v případě jiných tuhých trubních materiálů. Stačilo rypadlo a šikovný bagrista, který si na nový systém pokládky rychle zvykl. Hlavními výhodami ­polymerbetonových trub POLYCRETE® jsou dlouhá životnost, stabilita, tvarová stálost, garance kruhového tvaru, rychlé spojování trub a odolnost vůči agresivním zeminám, odpadním vodám a plynům (pH 1 až 13). Trouby a spojky jsou absolutně vodotěsné, neboť jsou vyrobeny s velkou přesností. Lze je zkoušet až na hodnotu 2,4 baru při normovém vychýlení ve směru. Trouby z polymerbetonu POLYCRETE® jsou nenasákavé a nejsou náchylné k vytváření střepin například při dodatečném vrtání pro napojení kanalizačních přípojek.