Postupně došlo k rozšíření sortimentu o vnitřní instalace, prodej obkladů a dlažeb až po koupelnová studia.
Kromě obchodních aktivit provozuje firma HECKL také výrobní středisko, kde probíhá výroba poklopů, zemních souprav a nově také mosazných a bronzových fitinek. Samotný výzkum a vývoj byl v roce 2015 podpořen pořízením vlastního laboratorního vybavení v rámci dotací OPPI Potenciál z EU v celkové hodnotě přes 7 mil. Kč.

„Rok 2015 byl pro naši společnost velmi dynamický. Na jaře jsme otevřeli novou pobočku v Brně a v červenci jsme se stali výlučným vlastníkem Vodocentrum – W a M, s. r. o. Tímto počinem jsme rozšířili prodejní síť o pobočky v Karlových Varech, Sokolově a Mariánských lázních. V rámci investiční pobídky proběhne v letošním roce výstavba nové výrobní haly v Rumburku,“ říká úvodem vedoucí vývoje Ing. Petr Buben, se kterým jsme měli možnost hovořit na začátku března.

Jaký sortiment produktů nabízíte a kdo jsou vaši odběratelé?

Aktuálně společnost vyrábí zemní soupravy, podkladové desky, plastové a litinové poklopy, ovládací klíče, mříže, příruby, vodoměrné sestavy, mosazné a bronzové fitinky. Na trh dodáváme vodárenská šoupátka, armatury, hydranty, roury, betonové skruže a výrobky pro vodovodní, kanalizační, plynárenské a jiné inženýrské sítě včetně sanitárního vybavení a nářadí. Mezi odběratele patří správci a majitelé vodovodů a kanalizací, stavební firmy zabývající se výstavbou inženýrských sítí, obchodní firmy, ale i menší firmy či řadoví občané.

Jakým způsobem funguje prodej a následný poprodejní servis?

Veškeré informace z trhu jsou zpracovávány a na jejich základě jsou oslovováni potenciální zákazníci, buď při osobním setkání s našimi obchodními manažery, nebo v rámci širších marketingových akcí. Konkrétní požadavky zákazníka týkající se výsledného produktu jsou přezkoumány a je rozhodnuto o realizaci zakázky. Přijatá zakázka (poptávka) je zaznamenána do informačního systému, kde lze její průběh sledovat v reálném čase.

V jakých lokalitách působíte?

K dnešnímu dni máme 14 prodejních poboček rozmístěných po celém území ČR. Další lokalitou je území Slovenska. V únoru 2016 byla založena dceřiná společnost HECKL DEUTSCH­LAND GmbH v Německu, od které si slibujeme rychlejší proniknutí na západní trhy.

Novinkou ve vašem sortimentu jsou fitinky. Mohl byste nám podrobněji vysvětlit, o jaké konkrétní produkty jde?

Fitinka je trubková spojovací součástka se závitem, která se používá ke šroubovým spojům potrubí a různých armatur v inženýrských sítích. Naše firma vyrábí fitinky pro použití v rozvodech vody včetně vody určené pro lidskou spotřebu (pitná voda) a plynu. V první etapě jsme začali vyrábět mosazné fitinky (redukce, vsuvka jednoznačná - dvojnipl, vsuvka redukovaná, víčko, zátka, vodoměrné šroubení, prodloužení, koleno, T-kus). Máme tři materiálová provedení – CW617N, CW602N a CW626N (určena pro německý trh). Naše výrobky jsou v tuto chvíli certifikovány pro Česko a Slovensko, přičemž certifikace pro Německo – DVGW byla již také zahájena. Ve druhé etapě půjde o bronzové fitinky ve stejném rozsahu z materiálu CC499K, u kterých proběhne certifikace pro stejné země.

Kde a jak probíhá výroba fitinek?

Samotná výroba probíhá ve výrobním závodu ve Starých Křečanech na nově pořízené CNC technologii a od roku 2017 bude výroba probíhat v nově vzniklém výrobním středisku v Rumburku. Zde probíhá celý výrobní cyklus v souladu s normou ISO 9001:2008. Vše začíná vstupní kontrolou materiálu – ověření materiálového složení u dodaných polotovarů – garance kvality, dělení materiálu na požadovanou výrobní délku, samotné třískové obrobení, značení – gravírování laserem každé fitinky logem HECKL, danou dimenzí a označením materiálu, dále zde probíhá i finální balení.

Jaké typy budou k dostání a jakým prodejním kanálem je hodláte distribuovat?

Jak jsem již zmiňoval výše, jde o fitinky a tvarovky – redukce, vsuvky, vsuvky redukované, víčka, zátky, vodoměrné sestavy, prodloužení, kolena, T-kusy. Dále jsme dle požadavků zákazníka připraveni flexibilně reagovat na vývoj a požadavky trhu. V tuto chvíli jde o rozměrové řady ½“ – 2“, které se mohou do budoucna rozšiřovat. Distribuce bude probíhat zejména prostřednictvím našich poboček.

Jak vidíte vaše produkty ve srovnání s konkurenčními výrobky?

Naše produkty jsou navrhovány v souladu s evropskými normami, ať už po stránce technické (konstrukční), tak i po stránce materiálové. Mosazné fitinky jsou vyráběny tvářením pro lepší mechanické vlastnosti a následným třískovým obráběním. Celkové provedení je robustnější za konkurenceschopnou cenu. Délka fitinek přesahuje minimální požadavky, stejně jako délky závitů, síla stěny. Venkovní závity jsou kuželové a rádlované pro lepší přilnavost těsnicího materiálu. Jsou vyráběny z prověřených materiálů. Výrobky máme certifikované (voda, pitná voda a plyn), odlišitelné logem a značením od konkurence. Jednoznačná identifikace původu výrobku je tedy zřejmá. Nabízíme tři materiálové varianty mosazných výrobků.

Jaké další kroky se chystáte podniknout v souvislosti s výrobou nové komodity ve vašem portfoliu?

V tomto roce dojde k výstavbě nové výrobní haly, tím samozřejmě k navýšení výrobních kapacit a zautomatizování provozu. Rádi bychom pronikli na další zahraniční trhy ať již na západ nebo směrem na východ a vyhledali nové obchodní partnery pro odbyt našeho sortimentu. Chceme produkovat a prodávat pouze kvalitní sortiment.
Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

HECKL s. r. o.
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: +420 313 034 330
e-mail: info@heckl.cz, www.heckl.cz