Hlavní doménou firmy, jejíž celý sortiment v České republice a na Slovensku distribuuje firma ­Harsco Infrastructure CZ, je hliníkový příhradový nosník výšky 750 mm s momentovou únosnosti přes 40 kNm. S pomocí tohoto nosníku a dalšího příslušenství jsou nabízeny sestavy dočasného pevného i mobilního zastřešení s rozpětím do 40 m, dočasné haly, pracovní lešení, přístřešky a firma nabízí také schodišťové výstupové věže.

V mostním a dopravním stavitelství se nabízí největší využití právě pro mobilní přístřešky. Výhoda těchto přístřešků spočívá v jejich lehkosti, rychlosti postavení, efektivnosti a především v sofistikovaném řešení konstrukce.

Použití přístřešků je vhodné tam, kde je kvůli technologickému postupu výstavby požadována např. teplota nad nulou, či suché prostředí. Technologie zaplachtování přístřešku je navržena tak, že nedochází k žádným průnikům srážkové vody a prostředí v přístřešku je zároveň možné temperovat na požadovanou teplotu.

Právě poslední realizovaná akce ukázala vhodnost použití přístřešku při nanášení tzv. pečetící vrstvy pod hydroizolaci nosné konstrukce mostu. Konkrétně se jednalo o stavbu estakády v Považské Bystrici na Slovensku.

Estakáda se nachází na dálnici D1 v úseku Sverepec-Vrtižer. Dálnice D1 je hlavní spojnicí mezi Bratislavou a Žilinou. Celková délka mostu dosahuje 968,73 m a nosnou konstrukci tvoří spojitý komorový nosník o 10 polích o rozpětích 34,2 + 48,8 + 70,8 + 6x122,0 + 68,0 m. Most byl navržen tak, aby bylo možné pro výstavbu použít letmou betonáž. Nosník je zavěšen na sedmi 14 m vysokých pylonech. Výšky pilířů jsou proměnné a nejvyšší dosahuje 32,7 m, jejich součástí je hlavice konstantní výšky 10 m. Hlavními překonávanými překážkami je železniční trať, řeka Váh a intravilán města Považská Bystrica. Celková šířka mostu je 30,4 m a volná šířka je pak 2x11,75 m. Most je v podélném spádu 2,2 % ve směru staničení.

Na estakádě byly nasazeny dva přístřešky o celkové délce 2x60  m, s rozpětím 11,2  m. Montáž si zajišťoval sám objednatel, dodavatelská firma poskytla šéfmontéra, který byl k dispozici první dva dny a ačkoliv se montážníci s přístřeškem setkali poprvé, sestavení konstrukce 60metrového přístřešku trvalo pouze 2 dny. Úplné dokončení obou 60metrových přístřešků včetně zaplachtování a přikotvení proti nadzdvihnutí větrem pak zabralo dalších 6 dní.

Zajištění přístřešku proti nadzdvihnutí větrem bylo na vnější straně mostovky u protihlukové stěny řešeno přikurtováním za betonové výběžky římsy. Na vnitřní straně, směrem k prostoru mezi oběma mostovkami, bylo provedeno přikotvení lešenářskými kotvami. Příslušný počet kotevních prvků odpovídal zatížení větrem v dané oblasti.

Protože se okolní teplota pohybovala pod nulou, občas sněžilo a technologie nanášení pečetící vrstvy vyžaduje suché prostředí s teplotou vzduchu i nosné konstrukce nad 5°C, začalo se s temperováním ihned po sestavení prvního přístřešku.

Nasazení přístřešku splnilo dle vyjádření objednatele jeho očekávání, a tak by neměl být termín otevření tohoto úseku dálnice kvůli rozmarům počasí ohrožen.

Ing. Ivan Máca


Harsco Infrastructure CZ, s.r.o.
Bečovská 939, 104 00 Praha-Uhříněves
tel.: 272 101 511, mobil: 737 218 500
e-mail: info@harsco-i.cz, http://www.harsco-i.cz