„Jsme velmi rádi, že už letos můžeme přesunout výrobu i vývoj ze Starých Křečan do nového závodu. Původní prostory totiž již nevyhovovaly potřebám naší stále se rozvíjející společnosti,“ řekl jednatel společnosti Ing. Pavel Heckl.
Do nového moderního areálu se přesunula nejen výroba, montáž, sklad a celá administrativa pobočky, ale také velmi důležitá výzkumná a vývojová laboratoř v hodnotě přes 6 mil. Kč., Část jejího vybavení byla pořízena v rámci evropského Operačního programu podnik a inovace OPPI Potenciál.

Dotace z EU

Ve společnosti Heckl s. r. o. probíhá projekt Inovace výroby ve společnosti Heckl s. r. o., jehož cílem je zavést výrobu nových a inovovaných produktů – plastových poklopů zemních souprav a plastových uličních poklopů.

Hlavním důvodem výstavby nové výrobní haly bylo rozšíření výroby o další produkty, potřeba nových technologií a zrychlení výrobních procesů. Již loni začala firma Heckl s. r. o. vyrábět kvalitní mosazné fitinky, s nimiž by ráda uspěla i na zahraničních trzích.
„Letos chceme rozšířit výrobu o další činnosti. Doposud jsme veškeré plastové díly díly zadávali subdodavatelům, nyní je budeme dělat na našich nových vstřikolisech,” informoval nás Ing. Pavel Heckl a pokračoval: „Kromě toho přicházíme s novými druhy poklopů (ventilovými, šoupátkovými a hydrantovými) – plastovými, samonivelačními a poklopy s těsněním.”Druhou oblastí rozšíření výroby je práškové nanášení povrchové ochrany na litinové díly.
„Naše litinové přírubové tvarovky budou mít certifikaci Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu GSK a věřím, že i díky tomu o ně bude zájem nejen v České republice, ale i jinde v Evropě, a my budeme pokračovat v expanzi na další trhy,” dodal Ing. Pavel Heckl, jeden ze zakladatelů firmy.
V nové hale je zahájen zkušební provoz. Jakmile se výroba rozjede naplno, bude potřeba navýšení počtu pracovníků. Kromě práce s moderními stroji a technologiemi je v nové hale čekají i prostorné šatny, jídelna, přednáškový sál a technická laboratoř.

O společnosti Heckl s. r. o.

Heckl s. r. o. je česká (rodinná) společnost, která se již od roku 1993 zabývá prodejem a výrobou produktů pro výstavbu inženýrských sítí. Současná podoba vznikla v roce 2009 fúzí firem Fontána P. M., BARD Moravia, Renko-Rumburk, v roce 2018 dojde k další fúzi s firmou Vodocentrum z Karlových Varů.
Nabízený sortiment byl postupně rozšířen o vnitřní instalace, prodej obkladů a dlažeb, až po koupelnová studia. Společnost vyrábí zemní soupravy, podkladové desky, plastové a litinové poklopy, ovládací klíče, mříže, příruby, vodoměrné sestavy a mosazné i bronzové fitinky. Obrat společnosti je zhruba 850 mil. Kč. K dnešnímu dni má společnost Heckl s. r. o. 14 poboček v České republice a zastoupení v Německu.

HECKL s. r. o.
Sídlo: Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.heckl.cz