Všechny tyto výrobky plně odpovídají požadavkům současného trhu a věříme, že naši zákazníci budou plně spokojeni s již širokou škálou výrobků nabízených naší společností.

Poklopy LICUS
Tyto poklopy jsou alternativou k již dříve zmíněným poklopům SAVUS. Jedná se o víka z šedé litiny, která jsou určena k použití na hladké KG roury o rozměrech d315 a d400.
Zajištění je pomocí vrutů do stěny roury, která je součástí domovní kanalizační šachty. Povrchová úprava těchto poklopů je asfaltový nátěr. Poklopy odpovídají svou konstrukcí třídě zatížení A15 dle normy ČSN EN 124.

Poklop CALIPUS
Tento poklop je svou konstrukcí novinkou v sortimentu naší firmy. Jedná se o kruhový poklop z tvárné litiny o průměru 600 mm, odpovídající třídě zatížení D400 dle normy ČSN EN 124.Poklop se osazuje zejména na betonové šachty, kde slouží k zakrytí a ochraně vstupního prostoru šachty, je určený k zabudování do běžných komunikací a víko poklopu je zajištěno pružinovou západkou proti samovolnému otevření a zároveň znesnadňuje jeho odcizení. Víko je upevněno v rámu pomocí pantů, vlastní rám je opatřen tlumící vložkou. Poklop je samozřejmě také opatřen ochranným asfaltovým nátěrem.

Mříž ATERNUS
U tohoto výrobku se projevila snaha vývojového oddělení společnosti HECKL o maximální inovaci stávajících výrobků dosažitelných na současném trhu. Vtoková mříž ATERNUS slouží k osazení odtokových kanalizačních šachet, je vyrobena z tvárné litiny a její konstrukce odpovídá třídě zatížení D400 dle ČSN EN 124. Mříž s rámem tvoří po zabudování nerozebiratelný celek, čímž podstatně znemožňuje odcizení samotné mříže. Dále je zde bod bezpečného otevření mříže, kam mříž samovolně v určité poloze zapadá a zůstává otevřená, aniž by hrozilo samovolné uzavření. Tato vlastnost byla navržena zejména s ohledem na bezpečnost obsluhy, montáže a další manipulace. Rám je ve spodní části vyplněn vysokopevnostním betonem a jeho tvar byl navržen pro přímé osazení kalového koše k zachytávání hrubých nečistot. Mříž je opatřena ochranným asfaltovým nátěrem.

Výstava Rusko 2012
V rámci plánovaného rozšíření obchodních aktivit zaměřených zejména na trhy východní Evropy se naše firma zúčastnila jako vystavovatel mezinárodní výstavy ECWATECH 2012 v Moskvě. Naše výrobky se zde těšily velmi dobrým ohlasům u návštěvníků a potencionálních zákazníků a věříme, že naše vzájemná spolupráce bude nadále rozvíjet.

www.heckl.cz