S podporou konstrukční kanceláře jsme připraveni vyhovět jakýmkoliv požadavkům výroby železobetonových prefabrikovaných dílců, dokážeme našim zákazníkům navrhnout nejvhodnější projektové řešení, optimální návrh tvarů, efektivitu z hlediska různých zatížení konstrukcí, následně návrh vyztužení a zpracování projektové dokumentace.

Od začátku roku 2019 jsme však naše služby rozšířili také o montáž těchto prvků, což vyvolalo pozitivní ohlas a díky tomu jsme se stali vyhledávaným partnerem pro komplexní realizaci železobetonových prefabrikovaných staveb, včetně doplňkových prvků, jako jsou například prefabrikovaná schodišťová ramena, balkony či výtahové šachty.

Nevyhýbáme se ani nestandardním řešením a různým kombinacím nosných systémů, jako je např. železobetonová ­konstrukce v kombinaci s dřevěnými anebo ocelovými nosnými prvky, kde dokážeme vyhovět požadavkům architekta či projektanta.

VOLVO v Čestlicích - prefabrikované prvky skeletu


Zajímavým v tomto ohledu byl projekt „Sklad posypových solí“ v Táboře, kde šlo o kombinaci železobetonových a dřevěných nosných prvků.

Ke standardním realizacím čistě železobetonového nosného systému můžeme také zmínit výstavbu haly VOLVO v Čestlicích, kde jsme se podíleli na dodávce prefabrikovaných prvků skeletu.

Jednou z komplexních realizací, kde se jednalo o návrh konstrukce, vytvoření projektové dokumentace, dodávku prefabrikovaných prvků a jejich montáž, byla část OC České Vrbné – České Budějovice.

Neméně zajímavými komplexními realizacemi byly také akce: Stomatologické centrum Tábor, OC Ptáček Tábor, přístavba haly MADETA Veselí nad Lužnicí. Podílíme se na dodávce prefa­brikovaných stropních konstrukcí pro KLM-CZ spol. s r. o., na stavbě Bytové domy Polná, dodáváme prefabrikované sloupy s patou a stěnové prefabrikáty pro firmu GOLDBECK Prefabeton s. r. o. na stavbu TEG ­Immobielien ­GmbH, Himberg, v Rakousku.