V současnosti už probíhají dokončovací práce jen na mostě Vysočina, nejvyšším mostě na D1. Příští rok je v plánu provést ještě novou protikorozní ochranu nosné konstrukce mostu ve směru na Brno. Protože pracovat se bude výhradně pod mostem, stavba se obejde bez zásadních dopravních omezení.

„Musím moc pochválit kluky, a to oslovení myslím doslova, protože většina z nich má ještě daleko před čtyřicítkou. Všichni mají navíc pro strach uděláno, což byla poměrně zásadní kvalifikační podmínka pro vstup do týmu vzhledem k tomu, že se pracuje v téměř 80 metrech nad zemí. Díky mimořádnému nasazení a dobré koordinaci subdodávek jsme dokázali na D1 překonat další rekord a věříme, že to řidiči v předvánočním provozu ocení,“ řekl Ing. Jiří Salava, ředitel oblasti Vysočina společnosti Metrostav Infrastructure a.s., pod nějž modernizace úseku 19 spadá.

Most Vysočina u Velkého Meziříčí tvoří jednu z technicky nejpozoruhodnějších součástí dálnice D1


Součástí modernizovaného úseku o délce 5,9 km je celkem pět dálničních mostů a jeden nadjezd. Cílem projektu bylo zejména rozšířit vozovku v obou jízdních směrech o 75 cm, aby mohl být při pozdějších opravách zachován režim 2+2 v jednom jízdním pásu. Stejná úprava se týkala i dominantního objektu – mostu Vysočina. Stavbaři zde rozšířili mostovku směrem do vnitřního zrcadla mezi oběma konstrukcemi a zároveň zesílili hlavní nosnou konstrukci nad vnitřními podporami a v obou krajních polích. Na mostě proběhla také výměna ložisek a mostních závěrů, kompletní sanace spodní stavby a nová protikorozní ochrana nosné konstrukce.

Most Vysočina u Velkého Meziříčí tvoří jednu z technicky nejpozoruhodnějších součástí dálnice D1. S výškou 77,5 m je nejvyšším a s délkou 426 m druhým nejdelším mostem v modernizovaném úseku mezi Prahou a Brnem. Nosná konstrukce trámového mostu o 4 polích se skládá z ocelového komorového nosníku s mostovkou vážící téměř 6 tisíc tun. Jde o ojedinělé řešení na celé dálnici D1.

Vnitřní prostor mostu Vysočina u Velkého Meziříčí


Stavba s názvem „D1 modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ“ zaujala inovativním přístupem v rámci přípravy. Při výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla zohledněna i navrhovaná doba výstavby. Díky zvolené technologii se podařilo zkrátit původní harmonogram uzavírky mostu Vysočina ve směru na Brno na rekordních 70 dnů. Zakázku za více než miliardu korun realizuje pro ŘSD společnost Metrostav Infrastructure a.s.