Kvalita dopravní infrastruktury do značné míry charakterizuje úroveň vyspělosti celé společnosti. Je důležitá pro snadný a bezpečný pohyb nejen osob, ale také zboží, zvyšuje zájem o turistický ruch, ale co především, zatraktivňuje prostředí pro investice.

V České republice má obor dopravního stavitelství mnohaletou tradici. Největší firmou, která na tomto poli působí, je společnost EUROVIA CS, a. s. Skupina je organizačně uspořádána do šesti oblastí a svou činnost zajišťuje prostřednictvím svých regionálních závodů a dceřiných společností, které působí v jednotlivých regionech České a Slovenské republiky.
EUROVIA CS je součástí francouzské společnosti EUROVIA, která působí v 18 zemích světa a je začleněna do struktur jednoho z největších stavebních koncernů na světě – Vinci. Jak již jsme zmínili v úvodu, vlastní výrobní činnost společnosti zajišťují závody, které jsou rozmístěny v jednotlivých regionech ČR a SR. S ředitelem závodu Pardubice panem Ing. Miroslavem Trnkou jsme měli možnost hovořit před několika málo dny.

Jak je začleněn váš závod v organizační struktuře společnosti EUROVIA CS?

Závod Pardubice je v rámci interního dělení začleněn do oblasti Čechy východ, která sdružuje další závody Kolín, Hradec Králové a Liberec. V rámci České republiky je vytvořeno pět oblastí, ve kterých operuje celkem 15 závodů.
Na Slovensku působí EUROVIA SK. Naše společnost EUROVIA CS působí v rámci francouzského koncernu EUROVIA, které je součástí nadnárodní korporace Vinci.

Jaká je působnost a kompetence vašeho závodu?

Závod Pardubice se zabývá zakázkou v regionu Pardubického kraje. Zde pracujeme zejména pro investory z oblasti státní správy, jakými jsou město Pardubice, ŘSD Pardubice, SÚS a dále města a obce v rámci našeho kraje. Podstatnou část obratu našeho závodu však tvoří zakázky mimo náš region na železničních stavbách, ať již v České republice, na Slovensku či v Litvě.

Jaké je hlavní zaměření činností vašeho závodu?

Specializujeme se především na pokládku živičných směsí, rekonstrukce a výstavbu komunikací, opravy a rekonstrukce mostů, hydroizolace mostů, výstavbu kanalizací, rekultivace, broušení a obnovou starých asfaltových vozovek, rekonstrukce sportovišť, jako jsou fotbalové stadiony apod. Dále se zabýváme také realizací ocelových svodidel. Náš závod zaměstnává celkem 90 zaměstnanců a dosahujeme průměrného obratu kolem 1 mld. Kč.

Můžete přiblížit některé vaše stavby v České republice?

V rámci železničních staveb působíme 15 let. Již v minulosti jsme provedli řadu významných železničních staveb jako například modernizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov, dále rekonstrukce železničního uzlu Kolín a v současné době se podílíme na rekonstrukci železničního uzlu Přerov a Ústí nad Orlicí. Disponujeme velmi zkušeným týmem pracovníků, který je schopen v oblasti výstavby železničních tratí ­realizovat i ty technicky nejsložitější stavby.

Realizujete stavby i v zahraničí?

Ano. V loňském roce se nám podařilo s úspěchem dokončit výstavbu seřazovacího nádraží na Slovensku v Žilině – Tepličce a v témže roce jsme dokončili i opravu a modernizaci jednokolejné trati v délce šesti km v úseku Krakow – Wieliczka. Ta je již nyní v provozu.

V současné době se podílíme na výstavbě dvou železničních staveb v Litvě. První z nich je rekonstrukce traťového úseku Kaunas Palamonas – Gaiužinai a druhou je pak elektrizace úseku IX. traťového koridoru Naujoji Vilnia – ­Kena – st. hranice s Běloruskem. Na obou stavbách spolupracujeme s EUROVIÍ Litva. Rekonstrukce traťového úseku Kaunas Palamonas – ­Gaiužinai je součástí projektu Rail Baltica. Jedná se o rekonstrukci jednokolejného úseku v délce 25 km. Obnova v sobě zahrnuje výměnu železničního svršku a spodku, zhotovení nového odvodnění, opravu a modernizaci přejezdů, mostků, propustků a nástupišť.

Na elektrizaci úseku Naujoji Vilnia – Kena – st. hranice s Běloruskem je zajímavé to, že doposud byla v celé Litvě elektrizována pouze trať Vilnius – Kaunas. Jedná se tedy o pilotní projekt tohoto typu v Litvě. V současné době máme za sebou exkurzi, kterou jsme uspořádali pro vedení litevských železnic na stavbách v Čechách a na Slovensku, a to jak na stavbách již dokončených, tak i těch, které jsou v realizaci. Zde jsme mohli litevským investorům ukázat praktické výhody aplikace elektrizace tratí.
Dále se v Litvě podílíme na přípravě dalších nabídek v rámci projektu Rail Baltica. Jedná se o rekonstrukci stávající širokorozchodné trati a realizaci nové souběžně vedené koleje evropského rozchodu. Tento projekt prochází celou Litvou od polských hranic přes Kaunas na sever. Na základě naší rozsáhlé činnosti v Litvě rozšiřujeme personální obsazení v této lokalitě. Pracují zde samozřejmě zaměstnanci našeho závodu ve spolupráci s litevskými techniky.
Rekonstrukce 33km úseku elek­trizace včetně 3 železničních stanic zahrnuje výstavbu 1430 ks sloupů trakčního vedení. Součástí projektu je i modernizace zabezpečovacího zařízení na železnici.

Jaké akce ve vašem regionu vás čekají v nejbližším období?

V rámci města Pardubic jsme realizovali mnoho drobných zakázek. Jednalo se především o obnovu živičných krytů městských komunikací.

V současné době realizujeme pro Pardubický kraj dvě významné zakázky. První je průtah městem Králíky a druhá rekonstrukce silnice v Horní a Dolní Čermné. V obou případech se jedná o kompletní rekonstrukci a modernizaci komunikace, odvodnění mostků, veřejného osvětlení atd. včetně obnovy vodorovného a svislého dopravního značení.

Kde vidíte perspektivy rozvoje vaší činnosti? Jaké jsou vaše silné stránky?

Náš cíl je jasný, chceme si do budoucna udržet stávající roli klíčového dodavatele železničních zakázek ve všech zmiňovaných lokalitách, samozřejmě i nadále posilovat pozici našeho závodu v rámci Pardubického kraje. Možnost dalšího růstu vidím v realizaci zakázek na železnici v zahraničí.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s., závod Pardubice
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice - Polabiny
tel.: +420 466 046 611, fax: +420 466 046 620
www.eurovia.cz