„Komunikace III. třídy, jejíž je most ev. č. 01873-1 součástí, spojuje místní část Hrachovec se silnicí I/35 vedoucí z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Tento most byl dokončený již v roce 1992. Přestože byl v relativně dobrém stavu, přistoupil investor vzhledem k typu konstrukce k jeho opravě, jejíž součástí bylo provedení diagnostického průzkumu systému zavěšení a všech předpínacích prvků,“ vysvětluje důvody rekonstrukce Ing. David Baroš, ­ředitel firmy REPONT s. r. o.

Konstrukční řešení mostu

Jedná se o jednopolový zavěšený most, který převádí zmíněnou komunikaci III. třídy přes řeku Rožnovskou Bečvu. Mostovku tvoří prefabrikované předpjaté segmenty (upravené KA nosníky), které jsou uloženy na dvojici předpjatých T nosníků, zavěšených pomocí závěsů na dvojici předpjatých prefabrikovaných pylonů. Spodní stavba je zhotovená ze železobetonových monolitických opěr. Nosná konstrukce je uložená na elastomerová ložiska.

 Naši pracovníci provedli ošetření závěsů, jejich ukotvení, které bylo očištěno a znovu zakonzervováno.Průběh realizace, postup a technologie výstavby

Samotná realizace opravy mostu spočívala ve výměně mostního svršku, to znamená jeho kompletním odstranění a novém provedení vyrovnávací desky. Dále byla nosná konstrukce izolovaná mostní izolací s pečetící vrstvou. Pro odvodnění mostu byly nově osazeny odvodňovače. Pro ochranu izolace byl použitý litý asfalt. Nad opěrou 1 byl osazený kobercový mostní závěr Transflex TR 80, u opěry 2 byl obnovený podpovrchový mostní závěr.
Na mostě a křídlech byly provedené nové římsy, které byly kotvené k mostovce pomocí vodotěsných kotev. Následně byla osazena nová svodidla stupně zádržnosti H2 a ocelové zábradlí. Kompletní sanací prošly také veškeré pohledové plochy mostu.


Zajímavosti z výstavby

Velmi ojedinělé na této stavbě bylo právě její konstrukční řešení a s ním spojená realizace diagnostického průzkumu, který řešil jednak diagnostiku závěsů, ale také samotné mostovky. Diagnostika závěsů byla provedená metodou semi-destruktivní sondáže a metodou akustického trasování. Za použití těchto metod proběhla kontrola injektáže závěsů a kontrola stavu předpínacích lan závěsů. Rovněž byla provedená vizuální kontrola kotevních objímek závěsů. Diagnostika mostovky řešila za použití výše uvedených metod kontrolu stavu předpínací výztuže krajních nosníků, kontrolu stavu předpínací výztuže příčných nosníků mostovky a vizuální kontrolu stavu příčných předpínacích tyčí Dywidag, včetně kontroly zaplněnosti jejich kotevních oblastí.
Z této diagnostiky vzešel postup provedení údržby a následné rektifikace závěsů. Naši pracovníci provedli ošetření závěsů, jejich ukotvení, které bylo očištěno a znovu zakonzervováno. Na závěsy pak aplikovali novou povrchovou protikorozní ochranu. Z diagnostiky mostovky vzešla potřeba provést údržbu příčných předpínacích tyčí. Kotvy byly očištěny, opatřeny PKO a zakonzervovány vazelínou. Prostor jejich uložení byl opětovně zakryt betonovou dlaždicí.
Rekonstrukce mostu v Hrachovci byla zahájena v červnu roku 2019 za plné uzavírky. Na začátku prosince byl most uveden do opětovného provozu. Kompletní předání stavby proběhlo po zimní přestávce v dubnu 2020. „V současné době je most bez jakéhokoliv omezení v provozu a mohou jej plně využívat nejen milovníci pravých valašských frgálů, které jsou k dostání cca 300 metrů od mostu v malebném Cyrilově pekařství, ale také všichni řidiči, kteří se chtějí vyhnout rušné hlavní silnici napříč Valašským Meziříčím a zkrátit si cestu z Rožnova pod Radhoštěm směrem do Vsetína,“ dodává David Baroš.

Ing. Jiří Zahradnický

Most ev. č. 01873-1 spojuje místní část Hrachovec se silnicí I/35 vedoucí z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm


Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Generální dodavatel stavby: REPONT, s. r. o.
Projektant rekonstrukce: PROKOP MOSTY s. r. o.
Projektant údržba a rektifikace závěsů: Stránský, Hustý a partneři s. r. o.
Údržba a rektifikace závěsů: NAPKO spol. s r. o.
Diagnostický průzkum mostu a ověření rektifikace závěsů: KL-PROJEKT, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.