Kromě sedimentačních nádrží, odlučovačů ropných látek, dešťových usazovacích nádrží, retenčních nádrží a čerpacích šachet společnost vyrábí a dodává technologické nádrže k zabezpečovacím systémům tunelů. Jedná se o požární nádrže a akumulační nádrže pro zachycení vody a hasicích prostředků z případného požárního zásahu. Rádi bychom Vám představili zajímavé realizace ze stavby SOKP (silniční okruh kolem Prahy). Na obou koncích zbraslavské estakády před tunely Komořany a Lochkov byly osazeny požární nádrže a nádrže na zachycení požárního zásahu.

Největší dosud realizovanou retenční nádrží pro dopravní stavitelství je retenční nádrž SO355 na stavbě SOKP v místě napojení silničního okruhu na D1 u Jesenice. Jedná se o retenční nádrž s užitným objemem 1300 m3 s předřazeným kalojemem a s řízeným množstvím odtoku pomocí vírového ventilu. Stavba celé nádrže trvala pouhých 7 dní. Krátká doba výstavby nádrže byla výhodou vzhledem k obtížným geologickým podmínkám a vysoké úrovni hladiny spodní vody ve stavební jámě.

Stavebnicový systém prefabrikovaných nádrží DYWIDAG umožňuje přizpůsobení objektu podmínkám stavby s ohledem na uspořádání a požadovaný objem nádrže. Může tak vzniknout jednoduchá havarijní nádrž vybavená pouze záchytnou nornou stěnou, nebo objekt pro sedimentaci kalů a čistění průtoku koalescenčním filtrem, ale také systém doplněný retenčním záchytným objemem.

Prefabrikované nádrže DYWIDAG mají také výhody realizační. Především jde o krátkou dobu výstavby a vysokou kvalitu továrně zpracovaných železobetonových prefabrikátů. Jednoznačné jsou výhody při osazování v nepříznivých stavebních podmínkách (vysoká hladina spodní vody) a při stavbě v zimním období.


DYWIDAG PREFA a.s.
Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: 325 510 034, 35, 36, fax: 325 553 601
e-mail: j.svoboda@dwpl.cz, l.havlat@dwpl.cz, http://www.dwpl.cz