Ta v letošním roce oslavila již 30 let úspěšného působení na českém a slovenském stavebním trhu.

V uplynulém období jsme se spojili s předsedou představenstva a zakladatelem společnosti panem Ing. Viliamem Wachalem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten na naši první otázku, směřující k třicetileté tradici společnosti, odpovídá se skromností sobě vlastní:

Toto výročí jsme si připomenuli v lednu letošního roku jak se svými spolupracovníky, tak i partnery. Nyní nás však již zcela pohltily současné a nadcházející úkoly, které při naší práci představují nikdy nekončící proces.

Dle našich informací došlo v uplynulém období ve vaší společnosti k významným organizačním změnám. Můžete nám je více přiblížit?

Ano. Máte pravdu. Změna u nás nastala, a to ta, že ve funkci generálního ředitele mě vystřídal můj syn Ondřej. Já budu nyní zastávat funkci předsedy představenstva společnosti. Na této pozici chci nadále využívat své zkušenosti a přispívat aktivně k prosperitě naší firmy. Pevně věřím tomu, že spojení současné a nastupující generace je přesně tím, co dá našemu podnikání pozitivní impulz a dlouhodobou perspektivu.

IKEM Praha


Jaké zajímavé stavby jste dokončili v posledním období?

První z námi dokončených staveb, kterou bych rád zmínil, je výstavba nové expozice australské fauny v areálu pražské zoologické zahrady. Ta vyrostla nedaleko historické hlavní budovy a nového návštěvnického centra v dolní části zoo na ploše přesahující 4 000 m2. Nový pavilon návštěvníkům přiblíží specifický život zvířat v Austrálii a Tasmánii a je tím nejlepším dárkem k letošnímu devadesátému výročí založení pražské zoo. Novostavba, která nahradila starý výběh jeřábů a expozici ptactva, takzvanou Bažantnici, tvoří jeden celek kopírující Darwinův kráter v Tasmánii. Kráter starý 700-800 tisíc let, který leží u západního pobřeží Tasmánie v národním parku Franklin Gordon Wild Rivers, byl a do současnosti je domovem řady ohrožených zvířat. Mezi nimi například i ďáblů medvědovitých neboli tasmánských čertů. Jelikož se pražská expozice může pochlubit hned několika těmito největšími masožravými vačnatci pocházejícími přímo z Tasmánie, bude je návštěvník moci sledovat v prostředí, které je jejich domovu velmi podobné.
Další zajímavou stavbou, na jejíž realizaci jsme se významně podíleli, byla rekonstrukce a přístavba budovy č. 47 Univerzity Palackého v Olomouci. Tato budova dříve sloužila především studentům biologických oborů. Díky rekonstrukci zde vznikly nové prostory pro výuku, samostudium a další multifunkční využití. Změn se ale dočkaly i další části budovy č. 47. Přestavěli jsme první nadzemní podlaží a křídlo učeben i auly. Fakulta chtěla prostory sloužící studentům zmodernizovat a zkvalitnit. Navíc přibyl i takzvaný co-workový prostor, který studentům umožňuje společně studovat či pracovat na projektech.
Náš citlivý přístup k výstavbě si pak vyžádala zejména realizace jižní přístavby této budovy. Ta respektuje již vzrostlou zeleň a byla tomu uzpůsobena i její dispozice. Nově vybudované seminární místnosti i prostory pro individuální studium jsou tak společně s prosklenými vstupy doslova prostoupeny zelení. U veškerých použitých materiálů pak byl kladen důraz především na přirozenost a harmonii,“ dodává k dokončeným stavbám se značkou VW WACHAL Ing. Viliam Wachal.

Zoo Praha, expozice australské fauny


Na aktuální aktivity firmy VW WACHAL jsme se již zeptali generálního ředitele společnosti, pana Ing. Ondřeje Wachala. Ten k tomu poznamenává:

Staveb, které máme nyní v realizaci nebo jsou již ve fázi intenzivní přípravy, je celá řada. Ze staveb, které v současné době provádíme, bych rád zmínil rekonstrukci koleje v Praze – Bubenči pro ČVUT. Rekonstrukci si vyžádal morálně zastaralý stav budovy, který již neodpovídal současným moderním potřebám ubytování studentů. Pracujeme také pro Akademii věd ČR, konkrétně její Fyziologický a Mikrobiologický ústav, pro které realizujeme stavební a technologické úpravy na zvěřincích.
Další velmi významnou stavbou, kterou jsme zahájili ve sdružení na sklonku září, je rozsáhlá stavba nového pavilonu ­Emergency, která se ­nachází v prostorách areálu nemocnice v Děčíně. Tato náročná stavba si vyžádá stavební náklady ve výši cca 650 mil. Kč bez DPH. Stavíme také moderní objekt hasičské stanice v Novém Jičíně. Zároveň dokončujeme výstavbu Polyfunkčního domu v Orlové. Ten vzniká v těsném sousedství městského úřadu a brzy nabídne zájemcům nové byty, komerční prostory a podzemní parkoviště s 92 parkovacími stáními. Pokračujeme také na obnově legendárního divadla Spirála na pražském výstavišti, kde tisíce diváků zhlédly kultovní muzikál Jesus Christ Superstar, a které chátralo od povodní v roce 2002. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střechy, opravu obvodového pláště a opravu výtahu spojujícího suterénní zázemí pro herce a střechu, pod níž současně vznikne prostor pro ubytování hostujících herců. Vedle přibude také nízká prstencová přístavba se zatravněnou střechou, která bude sloužit jako zákulisí. Ve svém výčtu staveb bych takto mohl samozřejmě dále pokračovat, uzavírá rozhovor s úsměvem Ing. Ondřej Wachal.

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích


A co říci závěrem?

Z naší návštěvy ve ­společnosti VW WACHAL jsme ­odcházeli s pocitem, že dynastie stavbařů v této rodinné firmě úspěšně pokračuje a stojí nohama pevně na zemi. A protože jak vidno se zde stavbařská profese dědí z otce na syna, necháme se překvapit, komu dalšímu z rodiny se stane za pár let „zednická fanka osudem“.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek