Dlouhodobou strategií skupiny GASCONTROL je nabízet zákazníkům komplexní řešení a zároveň uvádět do života nové technologie. Důležité je přicházet s rozvojem toho, co si vyžaduje trh, což předpokládá vnímat jeho požadavky a potřeby, odhadnout je předem a být připraven na poptávku.

GASCONTROL se ve svých projektech zaměřuje na zefektivnění výroby a využití energie s ohledem na životní prostředí. Mezi ně patří například výroba elektrické energie systémem nízko-emisních spalovacích turbín s hřídelí v magnetickém poli, dodávky ORC zařízení na principu paroplynových soustrojí nebo výstavba bioplynových stanic, aktuálně řeší i praktické využití pyrolýzy. Pracuje také na vývoji speciálních plastů, které by měly vyšší mechanickou odolnost při vyšších teplotách. GASCONTROL, jako zakladatel skupiny, se zaměřuje na výstavbu plnicích stanic CNG a využití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě.

Skupina pod mateřskou firmou GASCONTROL z Havířova se postupně rozrostla o další firmy, které doplňují její sortiment výrobků a služeb tak, aby mohla poskytovat zákazníkům v ČR i v zahraničí kompletní nabídku energetických technologií od projekce, přes výrobu až po montáž a servis.

Nejnovější svařovací technologie

Vysoká kvalita provedení a rychlost dodávek jsou klíčovými prvky činnosti skupiny, a proto nedávno zakoupila speciální svařovací automaty, které představují nejnovější technologii ve svařování. Svařovací ­automaty amerického výrobce TECHNOLOGY DRIVE CANONSBURG jsou schopny provést vysoce kvalitní spoje na potrubí o průměru DN 300 a více. Zařízení monitoruje svařovací proces a umožňuje pořídit záznam celého postupu a tím zefektivnit a zkvalitnit výkon. Pro skupinu tak nová technologie znamená zvýšení konkurenceschopnosti a posílení postavení na trhu.
Jako první zahájila nasazení svařovacích automatů společnost Moravský Plynostav, a. s. Ta je ve skupině GASCONTROL prioritně určena pro výstavbu ocelových vysokotlakých plynovodů všech dimenzí a tlaků. Nová technologie byla využita při rekonstrukci plynovodu dimenze 500 mm v úseku Brno – Lanžhot. Josef Málek, výrobní ředitel společnosti Moravský Plynostav, dodává: „První výsledky potvrzují, že nová technologie přináší vyšší produktivitu práce a zároveň výrazně vyšší kvalitu svarových spojů.“ Moravský Plynostav se tak stal první společností v ČR, která na stavbách plynovodů v rámci distribučních soustav České republiky svařovací automaty používá. Nasazení nové technologie předcházel měsíc usilovného zacvičování operátorů a testování zařízení v dílenských podmínkách. Další využití se nabízí při výstavbě liniových staveb plynovodů jak v České republice, tak i v zahraničí. Automaty jsou vhodné především na delší úseky.

Odborník na plynárenství

Skupina GASCONTROL má v plynárenství dlouholeté zkušenosti. Kromě produktovodů se zaměřuje i na další oblasti v plynárenské energetice. Je odborníkem na projektování a výstavbu bioplynových stanic a CNG plnicích stanic. GASCONTROL zvládá i speciální technologie, například jako jedna z mála firem v ČR provádí uzavírání provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu. Navíc není jen montážní organizací, ale má i své vývojové centrum a vlastní výrobky, jako například odorizační jednotky nebo filtry plynných látek, tepelné výměníky, atd.


Otázka pro obchodního ředitele:
Jaké zajímavé projekty jste dokončili v poslední době?

Milan Slamečka: Vybudovali jsme například nové potrubní systémy pro modernizovanou teplárnu společnosti ArcelorMittal Ostrava, která přinese další snížení vlivu na životní prostředí. V oblasti CNG považuji za náš velký úspěch stavbu plnicí stanice zemního plynu v Ostravě – Martinově pro Dopravní podnik Ostrava, která je jednou z nejvýkonnějších plnicích stanic CNG ve střední Evropě a plynule obsluhuje stovku autobusů. Za poslední rok GASCONTROL vyprojektoval, zkompletoval a instaloval dalších sedm „typových“ veřejných a firemních CNG plnicích stanic a další jsou v přípravě. V červenci jsme dokončili bioplynovou stanici – první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jednu z mála v Evropě, která využívá k výrobě tepla a elektřiny nejmodernější technologii mikroturbín a zpracovává procesem tzv. suché fermentace bioodpad ze skládky, čímž pomáhá také řešit ekologický problém s odpady.


www.gascontrol.cz