Ryze česká společnost IBR Consulting patřící mezi přední odborníky v oblasti digitalizace ve stavebnictví nově otevírá oddělení datových služeb. „BIM je budoucnost efektivního stavebnictví a jeho nedílnou součástí jsou datové služby.  Proto bude naší hlavní náplní podílet se na vývoji datových služeb pro zákazníky společnosti. Přicházet s inovativními návrhy na zlepšení stávajících digitálních nástrojů a vývoj nových, které ulehčí celý proces spojený se stavebním projektem,“ uvedl Jiří Šimon, vedoucí oddělení datových služeb ve společnosti IBR Consulting.

Tento krok pomůže společnosti flexibilně reagovat na změny digitálních trendů a oborové transformace v následujícím období. Navíc bude oddělení schopné zajistit podporu při celoplošném zavedení modelu BIM u veřejných zakázek dle plánovaného nařízení. V tento moment se oddělení skládá ze čtyř členů. Za vedoucího oddělení datových služeb byl zvolen Jiří Šimon.

 

Vedoucí oddělení Jiří Šimon

Jiří Šimon působí ve společnosti IBR Consulting již 14 let.  Od začátku letošního roku zastává roli vedoucího nově otevřeného oddělení datových služeb. Jeho zodpovědnost přesahuje jak do koordinování Datového Skladu Stavby (DSS), tak i do konzultací a veškerých činností oddělení. Jiří dříve působil na pozici šéfa technologické asistence v liberecké pobočce společnosti IBR Consulting.

 

O IBR Consulting

IBR Consulting je odborníkem v oblasti digitalizace ve stavebnictví. Ryze česká společnost s dlouholetou tradicí se specializuje na realizaci malých i velkých stavebních projektů. Business Intelligence model, který společnost vyvinula, dokáže prostřednictvím nástrojů efektivně řídit i tu nejnáročnější výstavbu od začátku až do konce. IBR Consulting nabízí chytrá řešení, která umožňují nejen digitalizaci a práci s daty, ale zároveň jejich využití pro BIM. Je spolutvůrcem programu OTSKP-SPK včetně cenových normativů, které jsou důležitým podkladem pro silniční stavby. Dále zajišťuje technický dozor stavby, plní roli koordinátora BOZP v souladu s platnou legislativou a je expertem na cenové posouzení staveb. IBR Consulting tvoří budoucnost českého stavebnictví. Mezi její referenční projekty patří ty největší infrastrukturní stavby v České republice i na Slovensku.