Ten, kdo v uplynulém období projížděl Evropskou ulicí, si nemohl nevšimnout sestavy hned několika jeřábů a čilého stavebního ruchu, který panuje těsně pod Evropskou ulicí v blízkosti stanice metra Bořislavka. Právě tam se totiž začal „drát“ ze země stavební projekt se stejnojmenným názvem – Centrum Bořislavka.

Autory projektu je architektonická kancelář Aulík Fišer architekti, developerem výstavby je společnost KKCG Real Estate, generálním dodavatelem železobetonových konstrukcí je akciová společnost Metrostav a výhradním dodavatelem betonových směsí pro toto dílo je společnost TBG Metrostav s. r. o. V průběhu dvou let tak nad stanicí metra vyrostou celkem čtyři originální budovy ve tvaru krystalů. Ty po svém dokončení nabídnou budoucím uživatelům celkem 24 tis. m2, kancelářských ploch, 8,6 tis. m2 ploch obchodních a dalších přibližně 50 jednotek by mělo zajistit nedostatkové služby občanům.
V současné době se projekt nachází ve fázi výstavby prvního podzemního podlaží objektu, přičemž třetí a druhé podzemní podlaží jsou již hotovy. Nosný systém stavby tvoří železobetonový monolitický skelet, což klade značné nároky na výrobu, dodávku a ukládku čerstvých betonových směsí do stavebních konstrukcí. Na průběh betonářských prací jsme se zeptali ředitele společnosti TBG Metrostav, Ing. Jakuba Šimáčka. Ten na naši úvodní otázku, kdy se v TBG poprvé dozvěděli o přípravě projektu Centra Bořislavka, říká:


„Toto místo bylo dlouhou dobu volné. Přesněji řečeno se o tuto volnou parcelu vedle Evropské třídy vždy zajímali developeři. Jednak tudy vede hlavní spoj na letiště, a navíc po dostavbě metra A tato lokalita ještě stoupla na své atraktivitě. Dlouho tedy trval výběr vhodného projektu, do diskusí často vstupovaly různé iniciativy s námitkami či peticemi. Poprvé se k nám informace o projektu s názvem Centrum Bořislavka dostala před několika lety. Samotná realizace se začala připravovat na podzim roku 2018.“

Co předcházelo samotným dodávkám betonu?

Jako u každé stavby bylo nutné pečlivě projednat kupní smlouvu, podmínky dodávek betonu a zejména požadavky na kvalitu betonových směsí. Zajímaly nás i objemy a harmonogram dodávek, abychom si i my naplánovali plynulé zásobování naší betonárny. Pro zásobování této velké stavby byla zvolena betonárna Libeň. Výhodou je dobré dopravní spojení se stavbou a vysoká rychlost výroby velkých objemů. Za velmi důležité považuji také fakt, že tuto betonárnu zásobujeme zejména lodní dopravou. Ve skutečnosti to znamená, že v případě stavby Bořislavky Praze ušetříme průjezd až 2 000 kamionů centrem města. Potřebné množství kameniva pro výrobu celkového objemu betonu pro toto dílo totiž přivezeme na betonárnu s pomocí zhruba 60 lodí. Tím pomáháme již tak přeplněné pražské dopravě a využíváme Vltavu jako významný dopravní kanál pro zásobování města. Tak jako to dělají v metropolích západní Evropy.


Kdy jste zahájili první betonáže?


Úplně první betonáže proběhly začátkem prosince loňského roku.

Nekomplikovalo průběh betonáží počasí?

Vzhledem k tomu, že jsme s dodávkami betonu začali v zimě a ta letošní zima byla opravdu vydařená, tak určitě komplikací betonáží jako takových bylo počasí. Nicméně my umíme vyrábět beton až do -10 °C, takže výroba betonu pro nás nebyl žádný problém. Pro své zákazníky máme navíc v zimním období připravené celé portfolio betonových směsí upravených, aby bylo, vzhledem k venkovním teplotám, možné například urychlit odbedňování betonu nebo uspíšit leštění vodorovných konstrukcí.

Jaké druhy betonů zde dodáváte?

Dodáváme běžné betony pevnostních tříd: C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37, C40/50.

 


Dodáváte zde i některé z vašich značkových produktů?

Zatím ne, dodáváme sem běžné betony již zmíněných pevnostních tříd, ale určitě se budeme zajímat o dodávky podlahových a maltových směsí Anhyment, CemFlow a Malmix.

V čem spočívala složitost betonáží?

Tato stavba je mimořádně rozsáhlá, v příkrém terénu a s obtížným přístupem do stavební jámy. Z jedné strany stavby je rušná komunikace Evropské třídy a na druhé straně dopravní obslužnost komplikuje parkoviště s úzkým průjezdem. Je tedy nutné používat čerpadla betonu s velkým dosahem. Naše dceřiná společnost Pražské betonpumpy a doprava má k dispozici největší čerpadlo betonu v České republice s dosahem až 58 metrů a nedávno jsme pořídili ještě nejmodernější stroj s dosahem 56 metrů. Obě tato čerpadla jsou pro stavby takového rozsahu bezpodmínečnou nutností.

Kolik m3 betonu jste pro tuto stavbu vyrobili?

V tuto chvíli je stavba zhruba ve své čtvrtině. Již jsme dovezli přes 8 000 m3 betonu.


Jak hodnotíte vaši spolupráci s vedením stavby?

Naším partnerem na této zakázce jsou naši kolegové ze střediska železobetonových konstrukcí společnosti Metrostav. Spolupráce s nimi je vždy na profesionální úrovni. Velmi dobře také hodnotíme kooperaci s jejich subdodavateli a partnery. S většinou stavbyvedoucích a mistrů, s nimiž naši dispečeři komunikují, se již známe z jiných staveb. Jsou to zkušení odborníci, a přestože s naším dispečinkem denně řeší plno různých požadavků na dodávky, konzistenci betonu, rychlost betonáže, přejezdy po stavbě apod., tak vše běží absolutně bez problému a vždy se snažíme si vzájemně vyjít vstříc.

Kdy bude stavba dokončena?

Obchodní centrum Bořislavka by měla začít sloužit veřejnosti přibližně v prvním čtvrtletí roku 2021.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


TBG METROSTAV, s. r. o.
Rohanské nábřeží 68
186 00 Praha-Karlín
tel.: +420 221 709 725
e-mail: info@tbg-beton.cz
www.tbg-metrostav.cz