Na přelomu srpna a září tohoto roku dokončila firma Liadur jeden ze svých největších projektů realizace protihlukových stěn a to na slovenské rychlostní komunikaci R1, úseku Nitra-Selenec.

Jedná se o první PPP projekt v oblasti výstavby rychlostních komunikací realizovaný ve střední Evropě. Spočívá v zajištění financování, vyprojektování, výstavby, provozování a údržby rychlostní silnice s dvakrát dvěma jízdními pruhy v celkové délce 52 km. Jedná se o úseky Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severní obchvat. Hlavní stavební práce na této komunikaci byly zahájeny 1. 9. 2009.

Firma Liadur byla dodavatelem celkem 6 objektů PHS na 1. úseku silnice Nitra-západ –Selenec, jehož vyšším zhotovitelem byla firma Strabag. V tomto úseku vybudovala firma ­Liadur protihlukové stěny v celkové délce přes 6 km a to formou kompletní výstavby „na klíč“. Byla tedy dodavatelem nejen montážních prací - osazování sloupků, soklových panelů a vysoce absorpčních panelů Liadur, ale i zakládacích prací - více než 1 300 ks vrtaných pilot, monolitických základů eventuálně prefabrikovaných patek.

Z hlediska pilotového zakládání objektů se jednalo o poměrně komplikované poměry vzhledem k přítomnosti spodní vody v údolí řeky Nitry. Jednoduchá nebyla ani výroba a dodávka vysoce absorpčních panelů, neboť v projektu bylo zvoleno atypické architektonické řešení designu protihlukových stěn. Firma Liadur dodala na tuto stavbu přes 25 000 m2 vysoce absorpčních panelů, což představovalo přepravit z Vintířova do Nitry nejméně 500 kamionů zboží během 8 měsíců. Celkový objem zakázky představoval pro firmu Liadur přes 110 mil. Kč.

Cílem PPP projektu, který spustila vláda SR, je zvýšit úroveň dopravní sítě na území Slovenské republiky a podpořit ekonomiku a regionální spojení. Nová rychlostní silnice pomůže bezpečnější a rychlejší přepravě mezi Nitrou a Banskou Bystricou.
Projekt je financován konsorciem francouzských bank, generálním projektantem je Dopravoprojekt Bratislava a.s. a Valbek Liberec s.r.o.

Jediným koncesionářem je firma GRANVIA a.s., která byla Ministerstvem dopravy, pošt a komunikací SR pověřena vyprojektováním, výstavbou a provozováním rychlostní silnice R1 po dobu 30 let. Poté bude komunikace předána slovenskému státu.

Liadur s.r.o.
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 585 560, fax: 353 116 250
e-mail: liadur@liadur.cz, www.liadur.cz