Jednou z našich největších zakázek tzv. na klíč je moderní a funkční montovaná administrativně – výrobní hala pro společnost DPK Morava s. r. o., která je ryze českou strojírenskou firmou zabývající se výrobou modelových zařízení ze dřeva, plastu, ale také kombinovaných modelů a forem pro slévárenské účely. Samotná stavba se nachází v Olomouci v průmyslové zóně Holice. Součástí dodávky byly veškeré přípojky, komunikace, profese (vodo-topo-plyn, elektro aj.), oplocení, výsadba a samotná hala.

KONCEPCE HALY DPK MORAVA

Realizaci montované administrativně – výrobní haly předcházela důkladná přípravná etapa, projekční práce a práce architektů. Od studie proveditelnosti jsme postupně nachystali i konstrukční část pro stavební povolení do projektu pro hlavního architekta. V neposlední řadě jsme navrhli vizuální vzhled haly, který koresponduje s firemními barvami investora. Po několika úpravách zvítězila varianta v kombinaci bílé, antracitové a červené s dominantním červeným vstupním portálem, který barevně koresponduje s administrativou a tvoří jeden celek. Inte­riér je kompletně v čisté bílé barvě.
Hala je smontována z rámové ocelové konstrukce, a to z IPE a HEA profilů, které jsou kotveny k základovým betonovým patkám. Konstrukce haly je opláštěná z izolačních sendvičových panelů doplněna okny a prosvětlena navíc prosvětlovacími panely. V celé hale bylo instalováno LED osvětlení.


FINÁLNÍ PODOBA

Hale dominuje administrativa s pásy oken a se zastřešením a již zmiňovaným alubondovým vstupním portálem. Administrativa je na patro a dle návrhu architekta má větší sklon střechy směrem ke vstupu do haly, čímž se vymyká zaběhlým standardům.
Vnitřní prostranství administrativy je rozčleněno ze SDK příček do funkčních celků – kanceláří a sociálních zařízení, obloženy jsou všechny pohledové strany panelů. Samotná výrobní hala je rozčleněna na dvě lodě, každá obsahuje mostový jeřáb 3,2  t. Jednu z lodí tvoří modelárna, která je z důvodu prašnosti a hlučnosti oddělena od zbytku strojírenské výroby minerálními sendvičovými panely.
Zajímavostí na hale je prosklený velín mistra výroby, který je zavěšen uprostřed výrobní haly u administrativy pod stropem. Mistr tak má výborný přehled o výrobě a je navíc v kontaktu s obchodem a vedením společnosti.
Celá stavba je příkladem nepřeberných funkčních a praktických možností, které moderní montované stavby nabízí a přitom stavba využívá maximálně ocelové konstrukce, které jsou stěžejním programem naší společnosti.


PRŮBĚH VÝSTAVBY

Halu jsme vysoutěžili v létě 2017. Samotná stavba začala na sklonku podzimu vápennou stabilizací, následovala příprava patek a pasů a také příprava spodních zakládacích vrstev haly včetně komunikací. Souběžně se dělaly i vnitropodnikové přípojky. Prodloužení inženýrských sítí mimo areál spolu s komunikací byly realizovány až v samém závěru výstavby z důvodu jediného přístupu na stavbu. Samotná výstavba montované administrativně – výrobní haly probíhala od listopadu do konce ledna 2018, vnitřní část včetně profesí byla dokončena do konce dubna. Komunikace s výsadbou a oplocením byly dokončeny do poloviny května 2018. Poslední dodávkou na hale byla vestavěná lakovna s filtrací rozměru 4,6 x 6,0 m, na které jsme dodávali opláštění. Investor na stavbě si dodal sám jen technologie odsávání strojů vč. rozvodu vzduchu. Na stavbě jak u každé větší zakázky jsme se potýkali s mnoha problémy, které jsme během výstavby řešili, největší překážkou byl nikde nevyznačený telekomunikační kabel, který se podařilo po odsouhlasení majitele přeložit mimo objekt haly.
„Stavba tohoto rozsahu byla pro nás výzvou, kterou jsme zvládli a posunula naši firmu zase o kus dále jak ve zkušenostech, tak v přístupu k zákazníkovi a dodavatelům. Krédem naší společnosti je dělat práci poctivě a zodpovědně, což se podařilo,“ říká jednatel společnosti Unihal s. r. o., Ing. Petr Dostál.

Unihal s. r. o.
Třída T. Bati 1766
765 02 Otrokovice
www.unihal.cz